Novinky

13.5.2023
Téměř padesát čtvrťáků a páťáků se letos utkalo ve druhém ročníku školní soutěže v hláskování Spelling Bee. Ze čtvrtých ročníků se na 1. místě umístila Lea Vangeli ze 4.B, na 2. místě Matěj Bartušek ze 4.F a na 3. místě Mia Lori. Z pátých ročníků se na 1. místě umístil Šimon Plodek, na 2. místě Jon Krasniqi a na 3.
12.5.2023

Až do Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničí, byly pozvány žákyně Vanessa Jäger z 8.A a její vyučující Kamila Paris na slavnostní předání cen fotografické soutěže Focus pořádané v rámci Dnů frankofonie 2023 Francouzským institutem v Praze. Do soutěže bylo zasláno kolem 450 fotografií z celé České republiky. Žáci a studenti francouzštiny byli rozděleni podle věku do dvou kategorií. V kategorii do 15 let měli mladí fotografové za úkol najít nebo vytvořit citát na téma Přátelství (L’Amitié), přeložit ho do francouzštiny a především ho ilustrovat pomocí vlastní fotografie.

11.5.2023

Dnes před budovu Neorondelu přijela vzácná zvířecí návštěva. Žáci 5. ročníků měli možnost shlédnout ukázku jízdní policie, součást městské policie hl. m. Prahy. Viděli dva koně se dvěma policistkami a jejich kolega program uváděl. Dozvěděli se, kde mohou jízdní policii potkat a co všechno koně umí. Policisté jim ukázali základní dovednosti, ale také přeskok ohně, průchod pod keřem i mezi barely a dokonce i chůzi v okolí dýmovnice a jisker od ohňostroje. S tím vším se koně mohou setkat a musí tyto situace znát a nebát se. Stejně tak musí umět reagovat na velký, hlučný dav lidí. Bylo to moc zajímavé dopoledne a děti donesly koníkům i dobroty a mohly si je pohladit.

11.5.2023

Minulý týden se žákyně a žáci osmých a devátých tříd zúčastnili preventivního programu v oblasti finanční gramotnosti. Mimo jiné se dozvěděli jak pracovat s rodinným rozpočtem, co jsou správná aktiva a co je nesprávný úvěr. Akce proběhla pod záštitou společnosti Partners Financial Services, a.s. a konkrétně nás navštívil pan Michal Zadák a pan Martin Janoušek z Partners Marketu v Lazarské ulici. Dle ohlasů dětí i vyučujících byl program pro děti užitečný i zábavný.

9.5.2023

Zveřejňujeme výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024. Seznam přijatých dětí - registrační čísla a seznam dětí s odkladem povinné školní docházky - registrační čísla jsou v příloze této zprávy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí je možné si osobně vyzvednout v budově Neorondel, na adrese Dobrovského 1071, Líbeznice - budova, kde proběhl zápis. Zákonným zástupcům dětí, které byly na školu přijaté nebudeme rozhodnutí posílat. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí doručeno poštou. 

3.5.2023

V 15. ročníku regionální výtvarné soutěže pořádané Základní uměleckou školou Řevnice tentokrát na téma "Archeologův kabinet a půda" se sešlo rekordních 372 prací. Líbeznická ZUŠ se mezi účastníky zařadila dvěma pracemi. S radostí oznamujeme, že obě díla byla oceněna 1. cenou. Ve třetí kategorii zvítězila Simona Pešlová a na výsledkové listině čtvrté kategorie je na nejvyšší příčce Anna Přibylová. Obě žákyně pracují pod vedením paní učitelky Jany Voldřichové. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

1.5.2023

Květen je měsícem škol v přírodě. Jako jedni z prvních letos vyrazily děti z 5.F a 6.E. V Českém ráji se zúčastnily množství exkurzí, které si užily (Agrochov, hrad Kost, zámek Humprecht, Údolí Plakánek, skanzen Vesec-natáčel se zde film Jak dostat tatínka do polepšovny, kostel Máří Magdaleny...). Další třídy z obou stupňů se na svoje dobrodružství již chystají.

27.4.2023

Žáci některých čtvrtých ročníků absolvovali program primární prevence s názvem „Zdravé plíce". V rámci přednášky se seznámili s rizikem vzniku závislosti na nikotinu a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak efektivně odmítnout nabízenou cigaretu či jinou návykovou látku. Část programu byla věnována také problematice nikotinových sáčků, které jsou v poslední době pro děti skutečně velkým rizikem. Podobných programů se budou postupně účastnit i další třídy. 

26.4.2023

Velkého výtvarného úspěchu na celostátní úrovni dosáhla Antonie Chrpová, žákyně třídy 6.F. V soutěži Lesnické školy v Písku na téma Lidé, kteří sází stromy vyhrála se svým obrázkem první místo. Odborná porota ocenila její pojetí mezi dalšími 80 pracemi, které do soutěže dorazily. Cenu pro vítěze osobně přijala minulý týden v pátek v Písku na tradiční chovatelské výstavě trofejí, kde byla soutěž vyhlášena. Antonie vyhrála pro celou třídu zájezd do Písku, místního polesí a na lesnickou školu. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Vítězný obrázek je v galerii. 

21.4.2023

Stále hledáme kolegyně/kolegy, kteří by nám pomohli příští školní rok s výukou anglického jazyka. Více informací v obrázku. Těšíme se na nové kolegyně/kolegy. 

Stránky