Novinky

15.4.2023

Právě skončil na líbeznické škole dnešní zápis dětí do prvních tříd. Celkem registrujeme přes 260 zájemců o první třídu, počet těch, kteří nakonec na školu nastoupí bude ale menší. Na jednu stranu nás velký zájem o naši školu těší, na druhou víme, že nás, děti i rodiče čeká nelehký následující školní rok a to kvůli nedostatku místa na škole a nutnosti výuky prvňáčků mino areál školy ve spádových obcích.

Dnes moc děkujeme všem, kteří se na zápisu podíleli, zejména paním učitelkám a pánům učitelům, paním vychovatelkám, administrativním pravovnicím i úklidu. Všichni udělali maximum pro to, aby první setkání dětí se školou bylo pro všechny hezkým zážitkem.

14.4.2023

Ve čtvrtek 13.4. se družstvo složené z žáků prvního stupně zúčastnilo okresního kola Štafetového poháru v Čelákovicích. V konkurenci 12 škol si naši atleti vedli skvěle a obsadili konečné druhé místo, které s největší pravděpodobností znamená postup do kola krajského. Gratulujeme a děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci školy. 

12.4.2023

Spojené pěvecké sbory Kamarádi a Líbezníček II. se o prvním dubnovém víkendu zúčastnili celostátní soutěžní přehlídky Zahrada písní. Jejich společné soutěžní vystoupení odborná porota ocenila Zlatým pásmem a Zvláštní cenou poroty za interpretaci písně Na pasece v modrém kvítku. Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové, klavíristce Ivě Štrynclové a organizačním týmům obou sborů. Velká gartulace patří hlavně dětem, kterým přejeme mnoho daších úspěchů a motivujících zážitků.

3.4.2023

Pěvecké sbory Líbezníček 1 a Líbeznělky se zúčastnily krajského kola Soutěžní přehlídky pěveckých sborů ZUŠ, které se konalo 23. 3. 2023 v Berouně. Krásné výkony obou sborů byly oceněny odbornou porotou. Líbezníček získal Zlaté pásmo a Líbeznělky se umístily ve Stříbrném pásmu. Kromě zážitku ze soutěže měly děti štěstí i na medvědy v berounském medvědáriu.

31.3.2023

V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko vyrazilo dnes 30 tříd líbeznické školy uklízet Líbeznice. Úlovky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Potvrdilo se, že více nepořádku po zimních měsících je na okrajích obce a polních cestách do okolních vesnic, než v intravilánu obce, který je pravidelně uklízen technickými službami. Děkujeme všem dětem i vyučujícím, kteří se do úklidové akce zapojili. Máme radost, že všichni sbírali s vervou a práce je bavila. Díky všem máme Líbeznice opět o něco krásnější a bez odpadků.

25.3.2023

I náš druhý stupeň bude pro příští školní rok potřebovat posily. Hledáme kolegyně/kolegy, kteří nám pomohou učit zejména český jazyk, angličtinu, informatiku, dějepis, zepěpis, fyziku a výtvarnou nebo tělesnou výchovu.

24.3.2023

V pondělí 20. 3. 2023 se uskutečnilo celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Středočeský kraj v něm reprezentovala Anežka Štrbáková z pěvecké třídy líbeznické základní umělecké školy. Pod vedením paní učitelky Nadi Novotné Anežka obstála v kategorii obsazené 42 nejlepšími zpěváky z celé republiky a získala Čestné uznání. Klavírním doprovodem naši šikovnou soutěžící podpořila paní učitelka Anna Gaálová.

Děkujeme za pečlivou přípravu, skvělý výkon a k mimořádnému úspěchu gratulujeme!

21.3.2023

Líbeznická škola se po krátké přestávce opět připojila k ponožkové výzvě, jejíž cílem je šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem. Ponožková výzva se každoročně koná 21. března a je spojena se Světovým dnem Downova syndromu. Prakticky v každé třídě prvního i druhého stupně měli děti i vyučijí na každé nožce jinou ponožku. Nezůstalo ale pouze u ponožek a děti si s vyučujícími o lidech s Downovým syndromem i povídaly. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Obrázky v galerii. 

16.3.2023

Lukáš Krpálek – mistr Evropy, mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz přijal pozvání na líbeznickou školu mezi žáky prvních až třetích tříd v Neorondelu. Setkání s ním bylo velmi příjemné a bezprostřední. Dětem zodpověděl desítky otázek ze sportovního i soukromého života. Svým životním příběhem motivoval žáky ke sportovním aktivitám nejen ve své pražské judistické akademii. Moc děkujeme za možnost výjimečného setkání se sportovní legendou.

13.3.2023

Z úspěchu našich žákyň a žáků máme vždy radost, obzvláště pokud jde o skvělé umístění na okresní úrovni. V okresním kole recitační soutěže Poetické setkání zvítězila a postoupila do krajského kola Anežka Křesadlová – žákyně třídy 7.B. Anthony Oudes z 6.B získal ve své kategorii Cenu poroty. Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme!

Stránky