Přijímací řízení

 

Medailonek ZUŠ

Abychom Vám usnadnili výběr hudebního nástroje, připravili jsme malý medailon, kde se kromě hudebních nástrojů můžete seznámit i s našimi učiteli hudebního oboru.

https://www.youtube.com/watch?v=88Jtl0TjJ1U&list=PLLbRfPFTBxIBuSCgc7l9si...

 

Talentové zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2021/2022

Základní umělecká škola zve všechny zájemce o studium na níže uvedené termíny talentových zkoušek.

Hudební obor - 26. 5.

Taneční obor - 27. 5.

Výtvarný obor - 20. 5. a 1. 6.

Rozšiřujeme smyčcové oddělení, ale vyberou si u nás i zájemci o hru na jiné nástroje, zpěváci, tanečníci či výtvarníci. Seznam všech studijních zaměření najdete zde.

Všechny uchazeče žádáme o vyplnění elektronické přihlášky zde: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k321

Pokud máte zájem o hru na více nástrojů, nebo váháte, hlavní preferenci zvolte v přihlášce a další nástroje uveďte do poznámky - v hudebním oboru za jednoho žáka vyplňujte pouze jednu přihlášku.

 Přihlášku je nutné vyplnit nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky. 

Po vyplnění přihlášky vyčkejte na potvrzovací e-mail, kde budete vyzváni k rezervaci konkrétního termínu a času zkoušky. Zároveň Vám bude oznámeno ID přihlášky, které slouží jako kód, pod kterým bude v červnu zveřejněn výsledek přijímacího řízení.

V případě, že nebude možné z důvodu vládních nařízení uspořádat zkoušky prezenčně v plánovaných termínech, proběhne ověření talentu distančně v měsíci červnu. Podmínky pro případný distanční zápis zveřejníme v průběhu května zde.

Na malou videopozvánku, tentokrát violoncellovou, se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=E50R7W3LdIE

 

         

 

Než přihlásíte dítě do ZUŠ

Máte-li zájem o studium v ZUŠ, přečtěte si pozorně informace zde.

Seznam vyučovaných oborů najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Líbeznice

Obecná:

Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, uspokojivá úroveň komunikačních dovedností dítěte.

Hudební obor:

1)  Intonační předpoklady - zpěv lidové písně, zazpívání tónu zahraného na klavír.

2)  Rytmické předpoklady - schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční obor:

1) Vnitřní motivace a nadšení pro zvolený obor. 
2) Schopnost reagovat na zadání učitele a schopnost spolupráce v kolektivu.
3) Schopnost opakování rytmického modelu např. tleskáním, dupy, poskoky.
4) Schopnost rozpoznání změny hudebního tempa a také jeho udržení pohybovým projevem.
5) Schopnost předvést vlastní pohybovou představivost na zadané téma (např. ptáček, robot, vlny v moři atd.).
6) Fyzické předpoklady a přirozená koordinace pohybu. 
7) Dobrý zdravotní stav.
Uchazeči se ke zkoušce dostaví ve cvičebním úboru, ponožkách nebo piškotech.

 

Výtvarný obor:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1., 2. a 3. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium ve 4. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně dle předlohy nakreslit stínovanou kresbu tužkou (zátiší).

3) Všichni uchazeči přinesou minimálně 5 doma vypracovaných výtvarných prací na libovolné téma.