Zájmové kroužky

Nabídka  zájmových  kroužků   aktuálně  vychází  ze   zájmu žáků a personálních i prostorových možností školy.

Přehled kroužků, které budou otevřeny ve školním roce 2022/2023, a které organizuje škola.

Florbal - Kroužky florbalu jsou zaměřeny na pohybovou výchovu a hru florbalu, cílem kroužku je, aby si děti co nejvíce zahrály tento oblíbený kolektivní sport. 

Florbal 2. ročník

lektor: Jakub Najmon

určeno pro: 2. ročník

Den a čas konání: úterý 15:30 - 16:15 (tělocvična u školy)

Cena: 1200 Kč

Kapacita kroužku: 16 žáků


Florbal 3. ročník

lektor: Jakub Najmon

určeno pro: 3. ročník

Den a čas konání: středa 14:30 - 15:15 (tělocvična u školy)

Cena: 1200 Kč

Kapacita kroužku: 16 žáků

Florbal 4. ročník

lektor: Jakub Najmon

určeno pro: 4. ročník

Den a čas konání: pátek 13:45 - 14:30 (hala Na Chrupavce) - ok

Cena: 1200 Kč

Kapacita kroužku: 22 žáků

Florbal 5. ročník

lektor: Jakub Najmon

určeno pro: 5. ročník

Den a čas konání: pátek 14:40 - 15:25 (hala Na Chrupavce)

Cena: 1200 Kč

Kapacita kroužku: 22 žáků

Basketbal 6. - 9. ročník

lektor: Michaela Potočková

určeno pro: 6. - 9. ročník

Den a čas konání: pondělí 14:30 - 15:15 (tělocvična u školy)

Cena: 1200 Kč

Kapacita kroužku: 15

Archeologický kroužek

lektor: Vít Beran 

určeno pro: 4. - 9. ročník

Den a čas konání: čtvrtek 16:00 - 17:30

Cena: 2700 Kč (1700 kurz + 1000 Kč materiál, pomůcky)

Kapacita kroužku: 8 žáků

Hlavním cílem kroužku je zábavnou a atraktivní formou představit práci archeologa ve 21. století.

Kroužek nabídne zájemcům cyklus přednášek, exkurzí a praktických experimentů, při nichž se budou moci seznámit s nejnovějšími výsledky archeologického zkoumání.

Součástí náplně kroužku bude i seznámení s celou řadou moderních přírodovědných a technických metod (konzervování, geologie, historie, osteologie, antropologie, numismatika atd.), na nichž je dnes archeologie zásadně závislá.

Bruslení

lektorka: Klára Hájková

určeno pro 1. - 2. ročník (2 skupiny, každá 45 minut -  rozšíření kapacity)

Den a čas konání: čtvrtek 1. skupina: 15:45 - 16:30; 2. skupina 16:30 - 17:15

Cena: 2 000 Kč

Kapacita kroužku: 2x 15 žáků (30)

Zahájení kroužku: dle počasí- bruslit se bude na venkovním kluzišti na Arču. Předpokládaný začátek listopad/prosinec, předpokládaný konec březen.

Děti budou seznámeny se základním postojem a cvičením mimo led s praktickým užitím na ledové ploše. Výsledkem kroužku bude zvládnutí základní metodické řady bruslení, a to:

 • jízdy vpřed/vzad;

 • zastavení;

 • zatáčení;

 • základních obratů;

 • překládání vpřed/vzad.

Kapacita kroužku je omezena z důvodu bezpečnosti všech účastníků!!!

Ve výuce budou zahrnuta koordinační cvičení a pohybové hry. Kroužek bude probíhat od listopadu do března.

Brusle

lektorka: Klára Hájková 

určeno pro 3. - 5. ročník

Den a čas konání: pátek 15:45 - 16:30

Cena: 2 000 Kč

Kapacita kroužku: 15 žáků

Zahájení kroužku: dle počasí - bruslit se bude na venkovním kluzišti na Arču. Předpokládaný začátek listopad/prosinec, předpokládaný konec březen.

 Děti budou seznámeny se základním postojem a cvičením mimo led s praktickým užitím na ledové ploše. Výsledkem kroužku bude zvládnutí základní metodické řady bruslení, a to:

 • jízdy vpřed/vzad;

 • zastavení;

 • zatáčení;

 • základních obratů;

 • překládání vpřed/vzad.

Kapacita kroužku je omezena z důvodu bezpečnosti všech účastníků!!!

Ve výuce budou zahrnuta koordinační cvičení a pohybové hry. Kroužek bude probíhat od listopadu do března. 


Krasobruslení (Bruslení)

lektorka: Klára Hájková

určeno pro 6. - 9. ročník

Den a čas konání: pátek 16:30 - 17:15 

Cena: 2000 Kč

Kapacita kroužku: 15 žáků

Zahájení kroužku: dle počasí - bruslit se bude na venkovním kluzišti na Arču. Předpokládaný začátek listopad/prosinec, předpokládaný konec březen.

Součástí programu kroužku bude také základní metodická řada bruslení, která bude plynule navazovat na specifické prvky v krasobruslení. Výsledkem kroužku bude zvládnutí základní metodické řady bruslení a základů krasobruslení:

 • technika a nácvik základních kroků a obratů;

 • technika a nácvik jednoduchých skoků (kadet, dle časových možností další jednoduché skokové prvky); 

 • technika a nácvik základních pozic v piruetách (vzpřímená, nízká pirueta, čápová pirueta).

Kapacita kroužku je omezena z důvodu bezpečnosti všech účastníků!!!

Výuka prvků krasobruslení je dobrovolná, účast je možná i v případě, že mají děti zájem o výuku základního bruslení. Kroužek bude probíhat od listopadu do března. 


Keramika 

lektorka: Klára Haberhauerová 

určeno pro 1. - 2. ročník

Den a čas konání: pondělí 13:30 - 15:00

Cena: 3200 Kč (1700 Kč kurz + 1500 Kč materiál - keramická hlína, glazury, sklo apod.)

Kapacita kroužku: 10 žáků

Děti se seznámí s různými technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním keramických glazur. Pracovat budeme podle zadaných téma i podle vlastní fantazie. Kroužek bude výukový i relaxační. 

Keramika pro pokročilé

lektorka: Klára Haberhauerová 

určeno pro 2. - 3. ročník, přednostně budou přijati žáci, kteří navštěvovali kroužek keramiky v předešlém školním roce

Den a čas konání: úterý 13:30 - 15:00

Cena: 3200 Kč (1700 Kč kurz + 1500 Kč materiál - keramická hlína, glazury, sklo apod.)

Kapacita kroužku: 12 žáků

Kroužek keramiky pro pokročilé je určen pro děti, které již mají zkušenost s prací s keramickou hlínou a glazurami. Děti si prohloubí své znalosti a dovednosti s keramikou. Pracovat budeme podle zadaných téma i podle vlastní fantazie. Kroužek bude výukový i relaxační. 

Šikovné ruce

lektorka: Pavlína Sáblová

určeno pro 3. - 5. ročník

Den a čas konání: pondělí 13:00 - 14:30

Cena: 2700 Kč (1700 Kč kurz + 1000 Kč materiál na tvoření)

Kapacita kroužku: 15 žáků

Náplní kroužku bude tvořivá práce s různými materiály - papír, látka, vlna, jehla a nit, korálky, kamínky aj.

Účastníci kroužku získají a dále si rozvinou základní dovednosti a návyky při práci s tradičním i méně tradičním materiálem. Budeme stříhat, lepit, kreslit, malovat, šít, vyšívat apod. Vyrobíme i dárky pro své blízké a společný čas si užijeme v pohodě a tvořivé náladě.


 

Další nabídka kroužků 

Přehled kroužků, které škola neorganizuje, ale které probíhají ve školních prostorách nebo zprátělených organizacích. Veškeré organizační záležitosti, včetně přihlašování řeší pořadatelé kroužků. 


Živá angličtina 

Živá angličtina - navazující kroužky pro žáky 1. - 9. tříd v prostorách ZŠ Líbeznice. Výuka probíhá v malých skupinkách, kroužky slouží také jako příprava na zkoušky Cambridge English, které děti každoročně ve škole úspěšně skládají. Menší děti vyzvedávají lektoři ve družině a po kroužku je odvádí zpět. Výuka je mozaikou různých aktivit, které děti baví a učí je jazyk přirozenou cestou. 

www.zivaanglictina.cz 

JeduEdu.cz 

Kroužky JeduEdu se orientují na aplikaci konceptu STEM, tj. praktické využití vědy a techniky ve vzdělávání. Nabízíme kroužky objevování techniky, robotiky a programování pro děti od 3 do 13 let. K výuce používáme vzdělávací stavebnice LEGO Education, littleBits a Engino. Programování se učíme se Scratchem a microBitem. 

www.jeduedu.cz

Veselá věda 

Jedná se o kroužek, kde se podle zpracované metodiky provadeji fyzikalni,chemicke a biologicke pokusy s běžně dostupnými pomůckami a surovinami. Na kroužky navazují prázdninové aktivity v podobě příměstských a pobytových táborů.

www.veselaveda.cz


Hravá jóga

Dětská jóga, to je především zábava a radost z pohybu. Pomáhá dětem naučit se odpočívat, stejně jako zvládat stresové situace. Pomocí příběhů, básniček a pohádek učí děti nejen poznávat a protahovat své tělo, ale také správně dýchat a respektovat sebe a své okolí.

Přijďte s námi objevit kouzlo dětské jógy pro děti od 6 -12 let.

Inspirací pro názvy pozic je svět kolem nás a tím dětem pomáhá rozvíjet fantazii a kreativitu. Živé děti zklidní, málo aktivní by naopak měla povzbudit k činnosti. Pravidelným cvičením se zlepšuje pružnost, obratnost a síla těla a zároveň schopnost koncentrace mysli.

Termín: bude upřesněno na začátku druhého pololetí šk. roku 2022/2023

Lektorka: Andrea Celbová, telefon: 777 942 401

email: andrea.celbova@centrum.cz

facebook # AC YOGA

Šachový kroužek

lektorka: Helena Veny  

určeno pro: 1. - 9. ročník

Den a čas konání: úterý 15:00 - 16:00

Cena: 99 Kč/hodina

Šachy podporují inteligenci, tvořivost a přinesou pozitivní benefity v růstu osobnosti vašeho dítěte včetně disciplíny, která patří ke každému sportu. Šachy nepopiratelně přispívají k rozvoji inteligence u dětí. Odborníci jsou přesvědčení, že šachy není hra pouze pro lidi s vysokým IQ - naopak, šachy u lidí IQ zvyšuje.

Vhodné pro děti od prvních do devátých tříd. V šachu věk nehraje roli.

DRUŽINOVÉ DĚTI SI VYZVEDNEME A VRÁTÍME DO DRUŽINY, ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ S RODIČI A DRUŽINOU.

Kontakt

Telefon : 777 148 782

Email: helaveny@gmail.com

přihláška online: https://www.venyyacht.com/skolni-krouzky/

Záškolák Měšice 

Pestrá nabídka kroužků pro 1. stupeň, které se konají v centru volného času Měšice. 

Více informací, termíny, přihlášky na www.klub-zaskolak.cz