Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace

Úspěchy žáků naší školy :

Umístění

soutěž

Žáci

1.místo

Daniel –celostátní  soutěž, fotografická  sekce

L.Burdová ( 9.ročník)

2.místo

Daniel –celostátní  soutěž, historická  sekce

M.Vodičková, D.Gjugjaj, T.Plánková , L.Ševčíková (9.ročník)         

2.místo

3.místo

Náš kraj – výtvarná soutěž

Filip Šťastný (VI.B), Veronika Hrabětová (VIII.B),

Tereza Weisová ( VI.A),Barbora Novotná (VI.A), Karolína Š´tastná (VI.B), Anna Rakar ( VI.B)

1.místo

Krajské plavecké závody

B.Chytilová ( VII.B)

1.místo

Děštěnský orientační běh

Družstvo -14 žáků z 1.a 2.st.

1.místo

MAS nad Prahou pro děti – výtvarná soutěž

M.Buzalková ( V.A)

S. Guliášová ( VI.B)

R.Kuhn ( VII.B)

1.místo

MAS nad Prahou pro děti – víceboj

Družstvo SI

2.místo

MAS nad Prahou pro děti – výtvárná soutěž

I. Koderičová ( VII.B)

A. Rosenberková ( 9.ročník)

2.místo

MAS nad Prahou pro děti – víceboj

                                      Družstvo SI

Čestné uznání

MAS nad Prahou pro děti – výtvárná soutěž

        K.Kovářová ( VI.A), M.Třísková (VIII.B)

1.místo

Macharův Brandýs – recitační soutěž

A.Růžičková ( IV.B)

3.místo

Šťastné stáří očima dětí

Celorepubliková výtvarná soutěž

Z.Krausová

1.místo  – postup do krajského  kola

Poetické setkání 2018- recitační soutěž

A.Růžičková ( IV.B)

Čestná ocenění

Poetické setkání 2018-recitační soutěž

T.Karbus ( 2.roč.), V.holič ( 3.roč.), Š.Kašpar ( 5.roč.), D. Gjugjaj( 9.roč.)

Hálkovo pírko

Nejúspěšnější recitátor – cena ředitelky ZŠ Odolena Voda

Aneta Růžičková ( IV.B)

8.místo

 

 

27.místo

Astronomická olympiáda- krajské kolo

 

1.místo

 

 

2.místo

Výtvarná přehlídka ZUŠ Středočeského kraje

 

Úspěšní řešitel

Matematická olympiáda

Okresní kolo

 

17.místo

Matematická olympiáda ,okresní kolo

 

Úspěšní řešitelé

Pythagoriáda

Onřej Kupka, Nikola Krňávková , Adam Somsedík , 5.ročník

Úspěšní řešitelé

Matematický klokan

Kategorie CVRČEK : Š.Košut, M.Zelina, A.Petushková

 

 

Kategorie BENJAMÍN: I.Koderičová , L.Josefová , J.Smetana

 

 

Kategorie KLOKÁNEK: J.Novák , J.Kroupová, M.Buzalková

 

 

Kategorie KADET : J.Šteffel, V.Maleček , J.Melichar              

 

Školní kolo recitační soutěže

Úspěšní recitátoři : 1.kategorie : Václav Holič , Eliška Šmídová, Tobiáš Karbus, Marcel Pražský

                                2. kategorie : Aneta Růžičková , Štěpán Kašpar , Tereza Holičová, Sabina Srbová ,

                                                     Barbora Šmorancová

                                3.kategorie : Robert Kuhn , Iva Koderičová , Barbora Štěpániková , Štěpánka Pokorná

                                4.kategorie : Dorina Gjugjaj, Simona Hejtíková, Jakub Kříž

 LÍBEZNICKÁ BUBLINA –  3.ročník recitační přehlídky žáků ZŠ Zdiby , Odolena Voda , Panenské Břežany a Líbeznice

HÁLKOVO PÍRKO – přehlídka recitátorů  v Odoleně Vodě

 

Sportovní akce :

Turnaj ve vybíjené – dívky 2. stupeň

Turnaj ve florbalu – chlapci 2.stupeň

Turnaj ve vybíjené– dívky 1.stupeň – 3.místo – Čelákovice

Orientační běh – Deštná – 1.místo – 1.a 2.stupeň

Plavecký výcvik –  1.stupeň

Sportovní den –MAS NAD Prahou - 1.místo ( družstvo I. a II.S)

Lyžařský výcvikový kurz

Sportovní dopoledne s 9.ročníkem  pro 1.ročník

Sportovní den třetích tříd

 

Sportovní úspěchy našich žáků  :

Mezinárodní plavecké závody ( Spolková republika Německo) – 2., 3., 4.místo – Martin Chytil

  • 50 m volný způsob, 50 m prsa, 100 m volný způsob

 

4.ročník – turnaje v Člověče, nezlob se , Živém člobrdu  a v Piškvorkách      

 

Adopce zvířat ze ZOO Praha –  včela medonosná, korela chocholatá, sekavka nádherná, čírka žlutozubé, želva skalní, papoušek zpěvavý  , psoun prériový, ještěrka tangerská, želva pardálí, tučňák

Sponzorský příspěvek : gorila nížinná, slon indický

 

Kulturní akce 1. a 2.stupně :

Návštěva Domova důchodců v Bořanovicích , Neratovicích – kulturní vystoupení

Spolupráce s DD v Deštné

Den otevřených dveří pro MŠ

Mikuláš ve škole

Zahradní slavnost

Akademie školy

Slavnostní ,,šerpování“ žáků 9.ročníku

Poslední zvonění žáků 9. ročníku

Vystoupení žáků 6.ročníku pro MŠ Líbeznice

 

Divadelní a hudební představení :

Divadlo v Dlouhé

Patálie pana Pata

Africká pohádka

Mrazík

Staré pověsti české

Lucemburkové

Včelí medvídci

Velikonoční království

Čertoviny

Jak jsem se ztratil

O líné babičce

Perštejni

O líném Honzovi

History park

Lakomá Barka

Tři pohádky z koše

 

Besedy a výstavy :

Včely

Zvířata  IKAROS

Hvězdárna Ďáblice

Galerie Templ

Lesní zvířátka

Záchranná stanice ( Vysočina)

Veletržní palác

,,Světlo v obraze“  ( Antonín Slavíček- český impresionismus))

 

Preventivní program :

Sportovně branný den

Canisterapie

Preventivní program pro 4.ročník

Adaptační kurz pro 6.ročník

Mezi nimi – preventivní program

Spolupráce s DD v Deštné

Charitativní sbírka plyšáků pro nemocnice , domovy důchodců a dětské domovy

Dopravní výchova BESIP – 4.ročník

Sportovní dopoledne s ,,deváťáky“ pro 1.ročník

První pomoc – základy zdravovědy

První pomoc zážitkem / VITALUS ( 5.ročník)

 

 

Ostatní akce :

Exkurze – 1.stupeň  (ZOO Praha, Exkurze do čokoládovny , Zámek Choceň , Království železnic , Obecní knihovna , Planetárium Praha , Technické a zemědělské  muzeum , Policejní muzeum , Mirakulum , Svíčkárna Šestajovice , Přerov nad Labem, Botanica – Ostrá nad Labem , zámek Loučeň, Zoopark Doksy, zámek v Brandýse nad Labem

Exkurze – 2.stupeň ( Hrad Karlštejn,  Neviditelná výstava Praha , Techmánie Plzeň , Úřad práce Praha , Mumie světa, Muzeum 2.světové války Panenské Břežany , Aero Vodochody       ( SŠLVT)

Exkurze – třídy skupinové integrace :  hrad Karlštejn , Betlémská kaple, Svíčkárna Šestajovice , Malostranská beseda , Muzeum policie

Exkurze ŠD – Letiště Václava Havla , Policejní muzeum Praha , Staré Hrady

 

Výchovně vzdělávací pobyty :

IV.A , IV.B,V.B    Janov nad Nisou

I.S ,II.B                  Orlické hory

II.A , III.D              Krkonoše  

II.C , II.D               Paseky nad Jizerou

VII.A , VII.B         Zadov ( LVK)

 

 

Den výletů:

1.stupeň – Staré Hrady , Milešovka , ZOO Praha, Mirákulum

2.stupeň –  Praha – úniková hra , Drážďany - Muzeum hygieny, Lanové centrum Praha, hrad Kost, Trosky

I.- II.S. –  Mirákulum

 

Projekty :

Symboly a tradice