Úřední deska

ZŠ a ZUŠ Líbeznice, příspěvková organizace, IČ 00875911 
        
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 
     SCHVÁLENÝOČEKÁVANÉNÁVRH
     ROZPOČETPLNĚNÍROZPOČTU
     202320232024
VÝNOSY       
        

Příjmy od zřizovatele

    31 500 000,0031 500 000,0029 500 000,00
        

Vlastní příjmy

    1 450 000,001 450 000,002 000 000,00
        

Příjmy ze SR na mzdy, odvody

    124 152 057,00124 152 057,00124 500 000,00

VÝNOSY CELKEM

    157 102 057,00157 102 057,00156 000 000,00
        
     SCHVÁLENÝOČEKÁVANÉNÁVRH
     ROZPOČETPLNĚNÍROZPOČTU
     20232 0232 024

NÁKLADY

       
        

Náklady na mzdy, odvody

    124 152 057,00124 152 057,00124 500 000,00
        

Ostatní náklady

    32 950 000,0032 950 000,0031 500 000,00

NÁKLADY CELKEM

    157 102 057,00157 102 057,00156 000 000,00
       

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
        
     202420252026
VÝNOSY       
        

Příjmy od zřizovatele

    29 500 000 Kč30 000 000 Kč30 500 000 Kč
        

Vlastní příjmy

    2 000 000 Kč2 000 000 Kč2 000 000 Kč
        

Příjmy ze SR na mzdy, odvody

    124 500 000 Kč124 700 000 Kč124 900 000 Kč

VÝNOSY CELKEM

    156 000 000 Kč156 700 000 Kč157 400 000 Kč
        
        
        
     202420252026

NÁKLADY

       
        

Náklady na mzdy, odvody

    124 500 000 Kč124 700 000 Kč124 900 000 Kč
        

Ostatní náklady

    31 500 000 Kč32 000 000 Kč32 500 000 Kč

NÁKLADY CELKEM

    156 000 000 Kč156 700 000 Kč157 400 000 Kč

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení