Poděkování

Touto cestou bychom rádi poděkovali jednotlivcům a organizacím za finanční příspěvky, které pomohly a pomáhají k rozvoji vzdělávání žáků v líbeznické škole.