Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014

Úspěchy žáků naší školy:

1. místo – celorepubliková výtvarná soutěž „Malované svátky“ – Amélie Novotná

1. místo – výtvarná soutěž záchranné stanice Ikaros „ Hadi“ Arťom Županin , VI. A

1. místosportovní turnaj – přehazovaná – mladší žákyně

1. místo sportovní turnaj – okresní finále celostátní soutěže ve vybíjené – dívky 4. roč.

1. místo – plavecko-běžecký závod – okresní kolo P. Vlasáková, V. B

1. místo fotografická soutěž DANIEL: Natálie Hadravová, VII.

2. místo – výtvarná soutěž záchranné stanice Ikaros „Hadi“ Adam Čech, IV. A

2. místo – výtvarná soutěž „Kolečka a páčky“ Vítek Maleček, III. C

2. místo – recitační soutěž „Macharův Brandýs“ Kateřina Šoltysová, IV. A

2. místo vybíjená: „O pohár starosty“ v Libiši  v sestavě Kupka J., Bartoníček A., Opletal J., Kotrbáček M., Lecot D. (všichni 5.A), Jahoda M., Weiss R., Šteffl J.(všichni 4.C), Skokan O.(3.C), Kupka O.,(2.A), Kupka T. (2.A)

2. místo recitační soutěže,, Macharův Brandýs,, - Kristýna Rollová , VI.A

3. místo recitační soutěže,, Macharův Brandýs,, - Michal Dvořák , V.A

3. místo – výtvarná soutěž záchranné stanice Ikaros „Hadi“- Adéla Houštecká, VI. B

3. místo – fotografická soutěž DANIEL: Simona Tremlová, VIII. B

3. místo – výtvarná soutěž „Kolečka a páčky“ Jakub Šteffel, III. C

3. místo – výtvarná soutěž „Kolečka a páčky“ Michaela Černochová, VIII.

3. místo sportovní turnaj – okresní kolo minifotbal – 8. a 9. ročník

3. místo vybíjená: PREVENTAN CUP okresní kolo v sestavě  Opletal J., Čerešňa L., Kupka J., Gondek M., Lecot D., Materna J., Melichar J., Štikar P., Kotrbáček M., Hons L. (všichni z 5.A), Jahoda M. (4.C), Arnold D. (3.C).

5. místo fotbal: MC DONALD´S CUP okresní kolo v sestavě: Kupka J., Bartoníček A., Mündl M., Opletal J., Štikar P. (všichni z 5.A), Weiss R. (4.C), Jahoda M.(4.C), Cuc M.(3.C), Arnold D. (3.C), Kupka O. (2.A).

 

Čestná uznání – výtvarná soutěž Pedagogického muzea J.A.Komenského „Malujeme se slonem“ - získali Matěj Němec z I.A, Vítek Maleček ze IV.C

                        – výtvarná soutěž  „Domácí mazlíčkové“ – Marcela Šimková

 

Taktik -  matematická mezinárodní soutěž – účast  293 škol z SR a ČR

1.místo – kategorie jednotlivců – Adam Somsedík, II.A

1.místo – kategorie dvojic David Kupka a Jan Pytelka, IV.A

                                          Marián Gondek a Damián Lecot, V. A

                                          Kateřina Šoltysová Michal Dvořák, V. A

Pythagoriáda úspěšní řešitelé okresního kola –  K.Šoltysová ,  A.Zarembová ,  M.Kotrbáček, V. Másílková ze 100 účastníků bylo pouze 20 úspěšných  řešitelů :  Kateřina Šoltysová  obsadila 11.- 15. místo

Matematický klokan

1. místo – ve Středočeském kraji v kategorii Klokánek – Jan Pytelka ze IV.A

3. místo – ve Středočeském kraji v kategorii  Cvrček – Jakub Smetana

 

Školní kolo recitační soutěže

 

Sportovní akce :

Turnaj v malé kopané  - chlapci 1. a 2. stupeň

Turnaj ve vybíjené – chlapci 1. stupeň

Turnaj ve vybíjené – dívky 2. stupeň

Turnaj v kopané – chlapci 2. stupeň

Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník

Plavecký výcvik – 1. stupeň

1. ročník školních rekordů- 1. a 2. stupeň

 

Adopce zvířat ze ZOO Praha – zebra, včela medonosná, korela chocholatá, sklípkan ostruhatý, sekavka nádherná, čírka žlutozubé, želva skalní, papoušek zpěvavý, psoun prériový, ještěrka tangerská, želva pardálí, gekon zázračný

 

Kulturní akce 1. a 2.stupně :

Návštěva Domova důchodců v Bořanovicích

Den otevřených dveří pro MŠ

Výstava k 777. výročí obce Líbeznic

Zahradní slavnost

Poslední zvonění žáků 9. ročníku

 

Divadelní a hudební představení :

Jak jsem se ztratil

O zlaté rybce

Broučci

Mrazík

Pořád se něco hraje

Pat a Mat

O líné babičce

O pasáčkovi vepřů

Doba kamenná

Obrazy z 30. leté války

Přemyslovci na českém trůně

Finanční gramotnost

 

Besedy :

Létání – pořad o dravcích

Čteme si navzájem – obecní knihovna

Kriminalita mládeže

Sexuální výchova netradičně

 

Preventivní program :

Branný den

Semiramis – preventivní program 2. stupeň

Vítej na palubě – preventivní program 1. stupeň

Canisterapie

EKO  škola – preventivní program ke Dni životního prostředí

Sběr papíru, plastů

 

Ostatní akce :

Exkurze – 1. stupeň (ZOO Praha, svíčkárna Šestajovice, lesní pedagogika, Planetárium Praha, IQ Park Liberec, Paleo exkurze, Muzeum hl. m. Prahy, Nižbor- sklárna, Toulcův dvůr

Exkurze – 2. stupeň („Faraónovo tajemství“ – výstava, Aero Vodochody, Úřad práce Praha – volba povolání 8. 9. ročník), výstava „Dinosaurius“ Veletržní palác - výtvarná akce, výstava Josefa Lady

Exkurze – prak. třídy: Toulcův dvůr, Mirákulum, svíčkárna Šestajovice, Nižbor – sklárna, vánoční Praha, výstava „Vikýře play“

 

Výchovně vzdělávací pobyty:

I. B, I. C, IV. C, VII. – RS  Březová

II. A, II. B, II. C, III. A, V. A -  RS Březová

IV. A Jánské Lázně

III. C – Orlické hory

V. B, I. prak. – Orlické hory

 

Den výletů:

1. stupeň    –      Mirákulum, hora Říp

2. stupeň    –      Poděbrady, Český ráj

I.- II. prak. –      Mirákulum

 

 

Projekty :

ŽIVLY – připravujeme žáky na možné nebezpečí a živelné pohromy, učíme je chovat se v krizových situacích.

 

Umístění vycházejících žáků  Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice

Ve školním roce 2013/2014 ukončilo v Základní škole a Základní umělecké škole Líbeznice povinnou školní docházku celkem 34 žáků. Z tohoto počtu 27 žáků devátého ročníku, pět žáků praktické třídy a dva žáci osmého ročníku.

 

Gymnázium

 

2 žáci

Obchodní akademie

 

2 žáci

TRIVIS

 

2 žáci

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

grafická

 

1 žák

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

pedagogická

oděvní

1 žák

2 žáci

 

pro administrativu EU

hotelová

stavební a zahradnická

centrum odborné přípravy THP

 

1žák

3 žáci

2 žáci

 

1 žák

STŘEDNÍ ŠKOLA

zdravotnická

automobilová a inform.

soukromá-výpočetní techniky

2  žáci

1 žák

 

1 žák

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

kuchař-číšník

1  žák

 

mechanik-opravář

2 žáci

 

truhlář

1 žák

 

instalatér

1 žák

 

karosář

1 žák

 

klempíř

1 žák

ODBORNÁ UČILIŠTĚ

strojní mechanik

1 žák

 

cukrářské práce

1 žák

 

řeznické práce

1 žák

 

zahradnické práce

1 žák

 

aranžérské práce

1 žák

 

Ke studiu na víceletá gymnázia bylo po úspěšném vykonání zkoušky přijato devět žáků z 5. ročníku.