Lezecká stěna

 

Lezecká stěna pro veřejnost je tento školní rok již uzavřena, budeme se na vás opět těšit v září 2024. 

 

Lezecká stěna, základní informace 

Lezecká stěna se nacházá ve školní tělocvičně na adrese Měšická 322, Líbeznice. 

Provozní doba pro veřejnost: provozní doba pro veřejnost je jedno za 14 dní v sobotu 9:00 - 12:00. V roce 2023 ještě bude otevřeno 1.12. a 15.12. 

Vstupné: vstupné činí 50 Kč/osoba a je vybíráno v době otevření lezecké stěny pro veřejnost u obsluhy, které bude přítomna 

Návštěníci lezecké stěny jsou povinni dodržovat bezpečnostní a provozní řád školy, který je zveřejněn níže a je rovněž umístěn u lezecké stěny.

Do tělocvičny je povolen vstup pouze po přezutí. Ne v botách na ven. 

Vybavení stěny:

Lezecká stěna obsahuje 4 cesty, které jsou různého stupně obtížnosti. Nejlehčí je zelená nejvíce vpravu, potom zelená vedle do leva, dále fialová a nejtěžší je cesta barvy oranžové. 

Na stěny jsou trvale zavěšeny dvě jistící lana, která jsou k dispozici všem návštěvníkům stěny. 

Půjčovna lezeckého vybavení:

na místě se dá zapůjčit lezecké vybavení:

dětský sedací úvazek s karabinou a kyblíkem na jistění, celkem 4 kusy: cena 50 Kč/hodina

dospělí unisex sedací úvazek s karabinou a kyblíkem na jištění, celkem 4 kusy: 60 Kč/hodina 

Bezpečnostní a provozní řád lezecké stěny

1. Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.

2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s lezením a jištěním. Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními obtížemi. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

3. Osoby mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost.

4. Návštěvníci mají na stěně možnost si zapůjčit kvalitní, bezpečné a plně funkční sportovní vybavení výrobcem určeném k lezení. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

5. Zákaz lezení bez jištění nad 2 metry výšky

6. při lezení nad 2 metry výšky je třeba být jištěn jinou osobou a lezci musí být vybaveni potřebným vybavením

7. Lezení je možné pouze ve sportovní obuvi k tomu určené 

8. Maximální počet lezců využívajících stěnu je omezen na 2 lezce.

9. Vstup na stěnu je zpoplatněn poplatkem 50 Kč.

10. Provozní řád je platný od 1. března 2023 a je závazný pro všechny návštěvníky.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provozní řád měnit a aktualizovat.