Pěvecké sbory Líbezníček a Líbeznělky


 

Pravidelné zkoušky

Líbezníček I. (žáci PHV) út 15:25 - 16:10

Líbezníček II.  út 14:35 - 15:20 a pá 13:20 - 14:05

Líbeznělky   út 17:00 - 18:10

 

 

Informace k vystoupením 12. 11. a 14. 11. 2021

čtvrtek 11.11.2021 generální povinná zkouška v kostele - 17:45 rozezpívání, 18:00 Truvérská mše, předpokládaný konec zkoušky 19:00-19:15

pátek 12.11.2021 koncert v kostele v 18:00 - rozezpívání v kostele v 16:15, zkouška od 16:30 do 17:30, zázemí Archa

neděle 14.11.2021 zpěv při mši v 10hod. - rozezpívání 9:45 před kostelem

 

Kalendář nejbližších akcí: 

12. 11. 2021 Koncert s Líbeznickým komorním orchestrem, kostel sv. Martina 18:00 hodin

14. 11. 2021 Truvérská mše, kostel sv. Martina 10:00 hodin

 

Pozdrav z distančí výuky

V dubnu 2021 jsme během distanční výuky natočili píseň Emila Hradeckého Fordka a lordka. Podívejte se zde:

https://www.youtube.com/watch?v=VBmC0Sl93rk

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme vystoupili: 

8. vánoční Líbeznění

Všechna naše oddělení vystoupila 18. 12. 2019 před zcela zaplněným sálem na 8. vánočním Líbeznění. Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

Zpěv vánočních koled

Na líbeznickém náměstí již tradičně zaznívá živá produkce vánočních lidových koled. Poprvé při rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli, podruhé pak přímo na Štědrý den, kdy se na náměstí setkávají obyvatelé Líbeznic, aby společně prožili poslední chvíle před skutečným příchodem Vánoc. K atmosféře v obou případech přispívají děti z pěveckých sborů Líbezníček a Líbeznělky naší ZUŠ. S nimi si můžou zazpívat všichni příchozí. Připravené jsou vždy i zpěvníčky, aby si mohl zazpívat opravdu každý a nejen na náměstí, ale i doma, až přijde ten správný čas.

Za vedení celé akce děkujeme panu dirigentu Peterovi Smékalovi, za přípravu sboru paní učitelce Veronice Dvořáčkové Žofákové. 

Oslavili jsme 30 let svobody

Ve středu 13. 11. 2019 jsme na 2. žákovském koncertě před zaplněným sálem zazpívali čtyři písně, které provázely Sametovou revoluci. Nezapomenutelná atmosféra konce roku 1989 se k nám vrátila díky Modlitbě pro Martu, písním Až se k nám právo vrátí, Jednou budem dál a závěrečné skladbě Krásný je vzduch, kterou si s námi zazpívalo i publikum. 

Líbezníček přivítal nové členy

Milé překvapení čekalo na děti z pěveckého sboru Líbezníček na jedné z jejich prvních zkoušek v letošním školním roce. Kromě toho, že byli slavnostně přivítáni noví členové, dostali zpěváčci dvě sady chromatických boomwhackers. Jako odměnu za účinkování na květnovém Dni se školou je pro ZUŠ zakoupila organizace MAS Nad Prahou. Děkujeme za milý dárek a těšíme se na další společné akce.

Na fotografie ze slavnostního předání se můžete podívat zde.

 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme vystoupili:

Vernisáž "100 let republiky"

26.10.2018 jsme si pod vedením pana učitele Josefa Pospíšila zazpívali se školním dechovým orchestrem na závěr slavnostního programu vernisáže "100 let republiky".

 

Zazpívali jsme nově zvoleným zastupitelům obce Líbeznice

Pěvecký sbor naší ZUŠ vystoupil 7.11.2018 na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Líbeznice. Slavnostní večer jsme pod vedením paní sbormistryně Veroniky Dvořáčkové Žofákové a za varhanního doprovodu paní zástupkyně Ivy Štrynclové zahájili českou národní hymnou.

 

 

Společně jsme zahájili advent

Ani špatné počasí nás neodradilo a v neděli 2.12.2018 jsme zpěvem koled přispěli do programu prvního adventního odpoledne v Líbeznicích. Pod vedením pana dirigenta Petera Smékala a za doprovodu Líbeznického komorního orchestru jsme zazpívali koledy z Líbeznického koledníčku. Pokud jste se nemohli zúčastnit, určitě si s námi přijďte zazpívat na Štědrý den v 15 hodin.

  

 

 

7. vánoční Líbeznění

19. 12. 2018 jsme na 7. vánočním Líbeznění prozradili, jaké jméno si s sebou na své další cestě poneseme. Přípravné oddělení přijalo jméno Líbezníček, koncertní sbor bude naši ZUŠ reprezentovat pod názvem Líbeznělky

Naší kmotrou se stala hvězda české muzikálové scény a neodolatelná interpretka písní Édith Piaf paní Radka Fišarová. Svým milým přáním nás inspirovala k tomu, abychom radost prostřednictvím hudby s potěšením předávali svým posluchačům.

Za krásné a originální logo děkujeme Jakubu Šteffelovi, který se v letošním školním roce stane absolventem 1. stupně studia výtvarného oboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sousedské setkání 24. 12. 2018

Již tradičně se na líbeznickém náměstí  na Štědrý den odpoledne scházejí místní občané, aby společně prožili krásnou atmosféru přicházejících Vánoc. I v letošním roce jsme při této příležitosti rozezpívali početný dav a spolu s vánočním punčem rozehřáli mnohá srdce.

Za hudební doprovod děkujeme Líbeznickému komornímu orchestru a jeho dirigentovi panu Peteru Smékalovi.

 

Připravujeme se na soutěž

V březnu se zúčastníme krajského kola Celostátní soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu, kterou vyhlásilo MŠMT. Soutěžní repertoár jsme si zazpívali 20. 2. 2019 na 6. koncertě žáků naší ZUŠ. 

 

Koncert pěveckých sborů

Pro rodiče a přátele jsme 19. 3. uspořádali koncert pěveckých sborů líbeznické ZUŠ. Vystoupila všechna naše oddělení. Koncert zahájil sbor Líbeznělky oblíbenou písní Salve Regina, následoval cyklus Devatero pohádek od Zdeňka Tölga v podání nejmladších dětí ze sboru Líbezníček I. Závěr koncertu patřil Líbezníčku II, který nás bude 24. 3. 2019 reprezentovat v krajském kole Soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu v Berouně. 

Děkujeme všem dětem za poctivou přípravu a rodičům za jejich podporu. 

Držte nám palce!

 

Získali jsme stříbrné pásmo!

V krajském kole Soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu pořádaném MŠMT 24. 3. 2019 v Berouně získal pěvecký sbor Líbezníček stříbrné pásmo. Líbezníček byl nejmladším z účastníků soutěže a v konkurenci tradičních sborů se skvěle prosadil.

Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové, která sbor k tomuto úspěchu dovedla. Vážíme si i podpory ze strany rodičů a v neposlední řadě patří poděkování dětem, které se na soutěž poctivě připravily.

Fotky z celého dne a záznam soutěžního vystoupení si po přihlášení můžete prohlédnout zde.

 

Koncert ke Dni matek

V neděli 12. 5. 2019 vystoupila všechna naše oddělení na slavnostním koncertě ke Dni matek. Líbeznělky se představily v nových kostýmech.

Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout v galerii.

Noc kostelů

V pátek 24. 5. 2019 se otevřely brány celkem 1640 kostelů v celé republice. Mezi nimi byl poprvé i kostel sv. Martina v Líbeznicích. V bohatém celovečerním programu účinkoval také pěvecký sbor Líbeznělky, který pod vedením pana dirigenta Petera Smékala vystoupil společně s Líbeznickým komorním orchestrem.

 

ZUŠ Open - Den se školou 31. 5. 2019

V pátek 31. 5. jsme svým vystoupení potěšili děti z mateřských a základních škol, které do Líbeznic přijely na Den se školou.

ZUŠ Open - Zušparáda Liteň 1. 6. 2019

Oslava Dne dětí se nám zpestřia o tři vystoupení v zahradě středočeského zámku Liteň. Setkali jsme se s dětmi z dalších středočeských ZUŠ a strávili den s uměním v  příjemném prostředí zámecké zahrady. 

Zde se můžete podívat na krátké video a připomenout si atmosféru Zušparády. 

Galerie fotek a videí

Fotografie a videa z našich akcí si po přihlášení můžete prohlédnout zde.

Soubory ke stažení