Pěvecké sbory Líbezníček a Líbeznělky


 

Pravidelné zkoušky

Líbezníček I. (žáci PHV) út 15:25 - 16:10

Líbezníček II.  út 14:35 - 15:20 a pá 13:20 - 14:30

Líbeznělky   út 17:15 - 18:00 a pá 13:45 - 14:30

 

 

 

Kalendář nejbližších akcí: 

PRÁZDNINY

 

 

Ve školním roce 2023/2024 jsme vystoupili:

 

Alta Pusteria (IT) 12. - 16. 6. 2024

Spojené pěvecké sbory Líbeznělky a Shamwari se zúčastnily největšího evropského hudebního festivalu Alta Pusteria. Během pěti dnů společně vystoupily na šesti koncertech. Nechybělo vystoupení v prestižní Mahler Hall v městečku Dobbiaco, koncerty v kostelích, u horského jezera, v lázeňském parku a opravdovou raritou bylo zpívání na hoře Monte Elmo s čerstvou sněhovou pokrývkou v nadmořské výšce 2100 m. n. m. Na festivalu se setkalo celkem osmdesát pěveckých sborů z celého světa. Krásné dny v italských Dolomitech završil slavnostní průvod všech účastníků městečkem Sesto.

Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové za umělecké vedení a Cameratě Praha za organizaci této mimořádné akce. 

 

 

Novoborská písnička 2024

Děti z pěveckého sboru Líbezníček II. a čakovičtí Kamarádi si v sobotu 25. května společně zazpívali na festivalu Novoborská písnička, který je pořádán Základní uměleckou školou Nový Bor ve spolupráci s nadací Ozvěna. Svým vystoupením tak všichni účinkující přispěli na dobrou věc - pomoc dětem se sluchovým postižením. Děkujeme pořadatelům za pozvání a paní sbormistryni a jejímu týmu rodičů za organizaci i krásný odpolední výlet na Panskou skálu a hrad Sloup.

 

 

Čakovický festival sborového zpěvu - Líbezníček II., 28. 4. 2024, kostel sv. Remigia Praha - Čakovice

 

 

 

Rolničkové Svátky písní 2024 - Líbezníček II., 19. 4. 2024, KD Domovina, Praha 7

 

 

 

Čakovický festival sborového zpěvu - Líbeznělky, 13. 4. 2024, kostel sv. Remigia Praha - Čakovice

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2GtY8d72YtNGJiDL0gbgt8GwsCXSLsAO

 

 

Společný koncert pěveckých sborů Ozveny (SK) a Líbeznělky, 12. 4. 2024, kaple Geologického ústavu Praha 1

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2GtY8d72YtPbNeVzaaHSBSl6MkOqcUW-

 

 

Krajská soutěžní přehlídka sborového zpěvu

 

V sobotu 23. 3. 2024 se v pražské ZUŠ Adolfa Voborského uskutečnilo krajské kolo 33. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Jako podtitul jarního klání pořadatelé zvolili příznačný název Ptačí koncert. Líbeznickou ZUŠ reprezentovalo celkem 45 žáků rozdělených do dvou pěveckých sborů, které soutěžily v kategorii Rok české hudby. Mladší oddělení Líbezníček II. si vyzpívalo krásné stříbrné pásmo a koncertní sbor Líbeznělky přivezl pásmo Zlaté. Děkujeme všem zúčastněným, jejich rodičům a paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové za vzornou přípravu a reprezentaci.

 

Koncert žáků, 19. 3. 2024 - Líbezníček II., Líbeznělky

 

Sousedské setkání, 24. 12. 2023

 

12. vánoční Líbeznění, 20. 12. 2023 - Líbeznělky

 

Koncert žáků V. Dvořáčkové Žofákové, 19. 12. 2023 - Líbezníček I.

 

Adventní koncerty

V předvánočním čase líbeznické sbory spojily své síly s čakovickými Kamarády a Shamwari a pod vedením paní sbormistryně Dvořáčkové Žofákové vystoupili na několika adventních koncertech. Po prvním vystoupení na zámku ve Ctěnicích následovaly dva chrámové koncerty. 5.12. v kostele sv. Alžběty ve Kbelích a 10.12. v kostele sv. Remigia v Čakovicích. Zima byla veliká, ale radost ze společně strávených chvil a potěšení na straně publika ještě větší.

 

Natočili jsme Líbeznický koledníček

Je to již tradicí, že na 1. adventní neděli a na Štědrý den se na líbeznickém náměstí schází lidé, aby společně prožili krásné chvíle začínajícho adventu a Vánoc. Při této příležitosti vždy zazní pásmo nejznámějších lidových vánočních koled v podání všech přítomných. Jako netradiční dárek k letošním Vánocům Líbeznělky celý Koledníček nahrály. O instrumentální doprovod se postarali Jiřina, Klára, Iva a Marek Štrynclovi. Mistrem zvuku byl Petr Šťastný a hudební vedení bylo v rukou paní sbormistryně Veroniky Dvořáčkové Žofákové. Celý projekt jsme zpracovali i multimediálně s pomocí vývarníků ze třídy Jany Voldřichové a fotografií Petry Hajské.

Podívejte se zde: https://www.youtube.com/watch?v=ACIS_l-eIgk

 

 

Ve školním roce 2022/2023 jsme vystoupili:

Absolventský koncert a koncert žáků Veroniky Dvořáčkové Žofákové

K závěru školního roku neodmyslitelně patří koncerty absolventů a přehrávky žáků hudebního oboru. V rámco koncertu třídy Veroniky Dvořáčkové Žofákové 6. 6. 2023 zazpívaly děti z pěveckého sboru Líbezníček 2. Jejich vystoupení bylo pěkným rozloučením se se členy, kteří postupují do koncertního oddělení Líbeznělky.

 

Noc kostelů 2023

Tradiční noc kostelů se letos odehrála v pátek 2. června. V kostele sv. Martina z Tours v Líbeznicích opět vystoupily pěvecké sbory základní umělecké školy. Jejich vystoupení orámovalo program koncertu žáků ZUŠ. Děkujeme všem účastníkům za krásné zpívání a rodičum za jejich podporu.

 

Festival ZUŠ Středočeského kraje

Ve středu 24. 5. 2023 se v Kralupech nad Vltavou konal celodenní Festival základních uměleckých škol Středočeského kraje, který byl současně prezentován pod hlavičkou ZUŠ Open. Cílem festivalu bylo společné setkání a účinkování vítězů letošních soutěží základních uměleckých škol.

Pozvání dostaly i líbeznické pěvecké sbory Líbezníček a Líbeznělky, které vystoupily na dvou z festivalových koncertů. Pro děti to bylo milé setkání i další cenná zkušenost. Děkujeme všem účastníkům, organizátorům a hlavně paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové za příkladnou reprezentaci školy.

 

Zahrada písní 2023 - další zlato pro pěvecký sbor

Spojené pěvecké sbory Kamarádi a Líbezníček II. se o prvním dubnovém víkendu zúčastnili celostátní soutěžní přehlídky Zahrada písní. Jejich společné soutěžní vystoupení odborná porota ocenila Zlatým pásmem a Zvláštní cenou poroty za interpretaci písně Na pasece v modrém kvítku. Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové, klavíristce Ivě Štrynclové a organizačním týmům obou sborů. Velká gartulace patří hlavně dětem, kterým přejeme mnoho daších úspěchů a motivujících zážitků.

Záznam celé soutěžní přehlídky najdete na Facebooku a YouTube Zahrada písní, naše vystoupení začíná v čase cca 1:01:25.

https://www.youtube.com/watch?v=b3qNeG-1Gbw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní přehlídka pěveckých sborů ZUŠ

Pěvecké sbory Líbezníček 1 a Líbeznělky se zúčastnily krajského kola Soutěžní přehlídky pěveckých sborů ZUŠ, které se konalo 23. 3. 2023 v Berouně. Krásné výkony obou sborů byly oceněny odbornou porotou. Líbezníček získal Zlaté pásmo a Líbeznělky se umístily ve Stříbrném pásmu. Gratulujeme všem dětem a poděkování patří zejména paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové, která obě oddělení na soutěž připravila a na pódiu je soutěžními výkony je provedla.

 

Příprava na soutěž

V předvečer krajského kola Soutěžní přehlídky pěveckých sborů ZUŠ se konal pravidelný koncert žáků v koncertím sále naší školy. Program byl orámován vystoupeními Líbezníčku 1 a Líbeznělek, během nichž si oba sbory "nanečisto" vyzkoušely své soutěžní programy. Ovace publika byly veliké, držíme palce na soutěž!

 

Jarní koncert ve Vinoři

Zpěváci z oddělení Líbezníček II. se připojili k pěveckému sboru Kamarádi a 16. 3. 2023 vystoupili na Jarním koncertě dětských oddělení Camerata Praha v centru Mariapoli ve Vinoři. Společné zpívání tímto koncertem nekončí, děti se připravují na celostátní soutěžní přehlídku dětských pěveckých sborů Zahrada písní.

 

Líbezníček I. na koncertě žáků Veroniky Dvořáčkové Žofákové

Naši nejmladší zpěváčci vystoupili 17. 1. 2023 v rámci koncertu žáků paní učitelky Dvořáčkové Žofákové. V jejich podání zaznělo pásmo písniček Pavla Jurkoviče Už mrzne a sněží a skladba Bimbo Emila Hradeckého.

 

Setkání na Štědrý den

Na Mírovém náměstí v Líbeznicích se na Štědrý den každoročně schází sousedé, aby si popřáli hezké svátky. K tomuto setkání patří i zpěv vánočních koled, které zazněly opět v podání Líbezníčku a Líbeznělek. Všem zúčastněným děkujeme!

 

11. vánoční Líbeznění

Na tradičním koncertě před zaplněným sálem vystoupili sólisté i komorní soubory a milou součástí programu bylo úvodní vystoupení pěveckých sborů Líbezníček a Líbeznělky. Finále patřilo dechovému orchestru ZUŠ, v němž pod vedením pana učitele Josefa Pospíšila spojili síly žáci se svými učiteli a sólových partů se suverénně ujaly zpěvačky ze třídy Nadi Novotné. Po pásmu koled v aranži K. Vlacha, ke kterému se opět připojily pěvecké sbory, následovaly zasloužené ovace, vzájemná přání krásných Vánoc i vyjádření vděčnosti za vše, co se podařilo.

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme vystoupili:

Absolventský koncert a koncert žáků Veroniky Dvořáčkové Žofákové

Školní rok pravidelně uzavírají koncerty absolventů a žáků jednotlivých tříd. Pěvecký sbor Líbeznělky vystoupil na absolventském koncertě Barbory Duškové, který se konal 14. 6. 2022.

 

Noc kostelů 2022

Koncertem při Noci kostelů se Líbezníček rozloučil se staršími zpěváky, kteří postupují do koncertního sboru Líbeznělky. Všem členům sboru děkujeme a přejeme hodně další radosti ze zpívání a společné práce.

 

Celostátní kolo přehlídky pěveckých sborů  

Pěvecký sbor Líbezníček reprezentoval naši školu a celý Středočeský kraj na 31. celostátní přehlídce školních pěveckých sborů, která se konala ve dnech 27. - 28. 5. 2022 v Uničově. Uničovská koncertní síň hostila nejlepší české dětské pěvecké sbory, které své kvality prokázaly již na postupových přehlídkách v jednotlivých krajích. Líbezníček za svůj mimořádný výkon získal Zvláštní cenu poroty a Anežka Štrbáková obdržela Zvláštní cenu poroty za sólo ve skladbě Jak se volá na písničku. Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové za přípravu soutěžního výkonu a systematickou práci, která líbeznické hudebníky dovedla na významné pódium. Díky patří i všem rodičům, bez jejichž podpory a obětavosti by se činnost celého kolektivu nemohla dařit. 

 

Slavnostní koncert k výročí 10 let ZUŠ

Na závěr desátého školního roku svého působení zorganizovala základní umělecká škola Slavnostní koncert, v rámci nějž se představily i pěvecké sbory Líbezníček a Líbeznělky. Každý sbor zazpíval svůj oblíbený repertoár a na závěr večera se obě oddělení spojila a se školním orchestrem večer zakončila písní Když šel maý bobr spát. Přejeme naší ZUŠ i líbeznickému sborovému zpívání mnoho radosti a inspirace do dalších let!

 

Líbezníček získal zlato

V neděli 3. 4. 2022 se pěvecký sbor Líbezníček zúčastnil Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů pořádanou Spolkem přátel DPS Radost Praha, z.s. za podpory Ministerstva kultury a hl. města Prahy. Soutěžní vystoupení Líbezníčku odborná porota ocenila zlatým pásmem. Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové a členům sboru za neúnavnou práci a pěčlivou přípravu. Protože se jedná o kolektivní úspěch, velké poděkování patří i rodičům a všem, kteří líbeznické sborové zpívání podporují.

 

Koncert žáků 23. 3. 2022

Pěvecký sbor Líbezníček se připravuje na Krajskou postupovou přehlídku dětských pěveckých sborů, kterou pořádá Spolek přátel DPS RADOST PRAHA. Soutěžní repertoár si děti zazpívaly na společném žákovském koncertě 23. března 2022 v našem sále.

 

Koncert žáků Veroniky Dvořáčkové Žofákové

Program třídní přehrávky paní učitelky Veroniky Dvořáčkové Žofákové 18. 1. 2022 zakončil pěvecký sbor Líbeznělky. Bylo to příjemné zpestření jinak klavírního večera.

 

Štědrý den v Líbeznicích

Pěvecký sbor Líbezníček zazpíval vánoční koledy na líbeznickém náměstí. Při tradičním Sousedském setkání na Štědrý den si příchozí mohli zapálit betlémské světlo a také si s námi zazpívat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. vánoční Líbeznění

Ve středu 22. 12. 2021 jsme se setkali na jubilejním 10. vánočním Líbeznění. Program připravili učitelé a žáci hudebního oboru ZUŠ. Záznam koncertu si můžete pustit zde:

https://www.youtube.com/watch?v=holjbO8A_zM

 

Svatomartinské oslavy v Líbeznicích

V rámci poutních oslav v kostele sv. Martina proběhl v pátek 12. 11. 2021 koncert Líbeznického komorního orchestru, na kterém spolupracovaly i pěvecké sbory ZUŠ Líbezníček a Líbeznělky. Pod vedením paní sbormistryně Veroniky Dvořáčkové Žofákové a pana dirigenta Petera Smékala děti nastudovaly Truvérskou mši Petra Ebena. Kromě koncertu tato skladba zazněla i na nedělní bohoslužbě 14. 11. 2021 v líbeznickém kostele.  Všem zúčastněným děkujeme. Jsme rádi, že můžeme přispívat ke kulturnímu dění i za branami naší školy.

 

Pozdrav z distanční výuky 2020/2021:

V dubnu 2021 jsme během distanční výuky natočili píseň Emila Hradeckého Fordka a lordka. Podívejte se zde:

https://www.youtube.com/watch?v=VBmC0Sl93rk

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme vystoupili: 

8. vánoční Líbeznění

Všechna naše oddělení vystoupila 18. 12. 2019 před zcela zaplněným sálem na 8. vánočním Líbeznění. Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

Zpěv vánočních koled

Na líbeznickém náměstí již tradičně zaznívá živá produkce vánočních lidových koled. Poprvé při rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli, podruhé pak přímo na Štědrý den, kdy se na náměstí setkávají obyvatelé Líbeznic, aby společně prožili poslední chvíle před skutečným příchodem Vánoc. K atmosféře v obou případech přispívají děti z pěveckých sborů Líbezníček a Líbeznělky naší ZUŠ. S nimi si můžou zazpívat všichni příchozí. Připravené jsou vždy i zpěvníčky, aby si mohl zazpívat opravdu každý a nejen na náměstí, ale i doma, až přijde ten správný čas.

Za vedení celé akce děkujeme panu dirigentu Peterovi Smékalovi, za přípravu sboru paní učitelce Veronice Dvořáčkové Žofákové. 

 

Oslavili jsme 30 let svobody

Ve středu 13. 11. 2019 jsme na 2. žákovském koncertě před zaplněným sálem zazpívali čtyři písně, které provázely Sametovou revoluci. Nezapomenutelná atmosféra konce roku 1989 se k nám vrátila díky Modlitbě pro Martu, písním Až se k nám právo vrátí, Jednou budem dál a závěrečné skladbě Krásný je vzduch, kterou si s námi zazpívalo i publikum. 

 

Líbezníček přivítal nové členy

Milé překvapení čekalo na děti z pěveckého sboru Líbezníček na jedné z jejich prvních zkoušek v letošním školním roce. Kromě toho, že byli slavnostně přivítáni noví členové, dostali zpěváčci dvě sady chromatických boomwhackers. Jako odměnu za účinkování na květnovém Dni se školou je pro ZUŠ zakoupila organizace MAS Nad Prahou. Děkujeme za milý dárek a těšíme se na další společné akce.

Na fotografie ze slavnostního předání se můžete podívat zde.

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme vystoupili:

ZUŠ Open - Zušparáda Liteň 1. 6. 2019

Oslava Dne dětí se nám zpestřia o tři vystoupení v zahradě středočeského zámku Liteň. Setkali jsme se s dětmi z dalších středočeských ZUŠ a strávili den s uměním v  příjemném prostředí zámecké zahrady. 

Zde se můžete podívat na krátké video a připomenout si atmosféru Zušparády. 

 

ZUŠ Open - Den se školou 31. 5. 2019

V pátek 31. 5. jsme svým vystoupení potěšili děti z mateřských a základních škol, které do Líbeznic přijely na Den se školou.

 

Noc kostelů 2019

V pátek 24. 5. 2019 se otevřely brány celkem 1640 kostelů v celé republice. Mezi nimi byl poprvé i kostel sv. Martina v Líbeznicích. V bohatém celovečerním programu účinkoval také pěvecký sbor Líbeznělky, který pod vedením pana dirigenta Petera Smékala vystoupil společně s Líbeznickým komorním orchestrem.

 

Koncert ke Dni matek

V neděli 12. 5. 2019 vystoupila všechna naše oddělení na slavnostním koncertě ke Dni matek. Líbeznělky se představily v nových kostýmech.

Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout v galerii.

 

Získali jsme stříbrné pásmo!

V krajském kole Soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu pořádaném MŠMT 24. 3. 2019 v Berouně získal pěvecký sbor Líbezníček stříbrné pásmo. Líbezníček byl nejmladším z účastníků soutěže a v konkurenci tradičních sborů se skvěle prosadil.

Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové, která sbor k tomuto úspěchu dovedla. Vážíme si i podpory ze strany rodičů a v neposlední řadě patří poděkování dětem, které se na soutěž poctivě připravily.

Fotky z celého dne a záznam soutěžního vystoupení si po přihlášení můžete prohlédnout zde.

 

Koncert pěveckých sborů

Pro rodiče a přátele jsme 19. 3. uspořádali koncert pěveckých sborů líbeznické ZUŠ. Vystoupila všechna naše oddělení. Koncert zahájil sbor Líbeznělky oblíbenou písní Salve Regina, následoval cyklus Devatero pohádek od Zdeňka Tölga v podání nejmladších dětí ze sboru Líbezníček I. Závěr koncertu patřil Líbezníčku II, který nás bude 24. 3. 2019 reprezentovat v krajském kole Soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu v Berouně. 

Děkujeme všem dětem za poctivou přípravu a rodičům za jejich podporu. 

Držte nám palce!

 

Připravujeme se na soutěž

V březnu se zúčastníme krajského kola Celostátní soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu, kterou vyhlásilo MŠMT. Soutěžní repertoár jsme si zazpívali 20. 2. 2019 na 6. koncertě žáků naší ZUŠ. 

 

Sousedské setkání 24. 12. 2018

Již tradičně se na líbeznickém náměstí  na Štědrý den odpoledne scházejí místní občané, aby společně prožili krásnou atmosféru přicházejících Vánoc. I v letošním roce jsme při této příležitosti rozezpívali početný dav a spolu s vánočním punčem rozehřáli mnohá srdce.

Za hudební doprovod děkujeme Líbeznickému komornímu orchestru a jeho dirigentovi panu Peteru Smékalovi.

 

7. vánoční Líbeznění

19. 12. 2018 jsme na 7. vánočním Líbeznění prozradili, jaké jméno si s sebou na své další cestě poneseme. Přípravné oddělení přijalo jméno Líbezníček, koncertní sbor bude naši ZUŠ reprezentovat pod názvem Líbeznělky. 

Naší kmotrou se stala hvězda české muzikálové scény a neodolatelná interpretka písní Édith Piaf paní Radka Fišarová. Svým milým přáním nás inspirovala k tomu, abychom radost prostřednictvím hudby s potěšením předávali svým posluchačům.

Za krásné a originální logo děkujeme Jakubu Šteffelovi, který se v letošním školním roce stane absolventem 1. stupně studia výtvarného oboru.

 

Společně jsme zahájili advent

Ani špatné počasí nás neodradilo a v neděli 2.12.2018 jsme zpěvem koled přispěli do programu prvního adventního odpoledne v Líbeznicích. Pod vedením pana dirigenta Petera Smékala a za doprovodu Líbeznického komorního orchestru jsme zazpívali koledy z Líbeznického koledníčku. Pokud jste se nemohli zúčastnit, určitě si s námi přijďte zazpívat na Štědrý den v 15 hodin.

  

 

Zazpívali jsme nově zvoleným zastupitelům obce Líbeznice

Pěvecký sbor naší ZUŠ vystoupil 7.11.2018 na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Líbeznice. Slavnostní večer jsme pod vedením paní sbormistryně Veroniky Dvořáčkové Žofákové a za varhanního doprovodu paní zástupkyně Ivy Štrynclové zahájili českou národní hymnou.

 

Vernisáž "100 let republiky"

26.10.2018 jsme si pod vedením pana učitele Josefa Pospíšila zazpívali se školním dechovým orchestrem na závěr slavnostního programu vernisáže "100 let republiky".

 

Galerie fotek a videí

Fotografie a videa z našich akcí si po přihlášení můžete prohlédnout zde.

Soubory ke stažení