Úvodní stránka

15.2.2024

V lednu a v únoru se v naší škole konaly olympiády z druhého cizího jazyka. V těchto jazykových soutěžích žáci prokazují své jazykové dovednosti v porozumění textu, slovní zásobě, gramatice a porozumění autentické nahrávky.

Do druhého ročníku německé olympiády se přihlásilo celkem 25 žáků a žákyň z 9.tříd.

V písemné a následující ústní části nejvíce zabodovali tři chlapci z 9.A a to v tomto pořadí: 1. místo Aramajis Martirosjan, 2.místo Andrey Zinovyev a 3.místo Matěj Slípka.

V navazujícím okresním kole se 12.února Andrey Zinovyev

Novinky

14.2.2024

V úterý 13. února proběhla v uměleckém sále na naší škole recitační soutěž Poetické setkání, které se zúčastnilo 36 žáků 1. stupně. Všechny děti měly krásné básničky a moc si slavnostní dopoledne užily.

V kategorii druhých a třetích tříd porota rozhodla takto:  1. místo -  Julie Zábranská ze 3. G,  2. místo – Valentina Poláčková ze 3. D a 3. místo – Valerie Ondrušková ze 3. G. Byla udělena i dvě čestná uznání žákům ze 2. D a to – Mikuláši Šuchmovi a Alexi Spazierovi.

13.2.2024

Děti ze 4., 5. a 6. ročníků včera absolvovaly program JAK SE DĚLÁ ZOO. Během dvouhodinové přednášky se z úst bývalého ředitele Zoo Praha Petra Fejka dozvěděly, proč jsou zoologické zahrady potřebné, vyslechly si dramatické příběhy z období povodní a určitě je zaujal i křik nejhlučnějšího ptáka na světě - zvonovce. V neposlední řadě si žáci uvědomili, že i oni se mohou podílet na každodenní ochraně naší přírody, aby mohlo co nejvíce živočichů žít ve svém přirozeném prostředí, místo v zoologických zahradách. Děkujeme za milou návštěvu a třeba zase někdy na viděnou.

8.2.2024

Včera a dnes se v divadle Karla Hackera v Kobylisích uskutečnily celkem 3 představení muzikálu s názvem Kocourek Modroočko. Knížku Jana Koláře zhudebnil Marek Eben a do krásného nastudování ho převedli žáci pěveckého a tanečního oboru ZUŠ pod vedením paní učitelek Naděždy Novotné a Sophie Kereškéni. Na dekoracích pak spolupracovali i žáci výtvarného oboru. Představení se všem moc povedlo, herecké, pěvecké i taneční výkony byly vskutku profesionální, což ocenili diváci z řad žáků naší školy na dopoledních představeních a rodiče s dětmi na včerejším večerním představení. Moc děkujeme všem účinkujícím i paním učitelkám za krásný kulturní zážitek.

30.1.2024

Pro letošní školní rok vyhlásila Umělecká rada ZUŠ za podpory MŠMT soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír, kytaru, smyčcové nástroje, dechové orchestry a soutěžní přehlídku výtvarného oboru. Všechna tato klání jsou celorepubliková a postupová - začínají v jednotlivých školách a ti nejlepší z nejlepších se setkají v ústředních kolech. V líbeznické ZUŠ výběr kandidátů začal 23. 1. školním kolem soutěže ve hře na klavír. Celkem se do něj připravilo 15 žáků, jejichž krásné výkony hodnotila pětičlenná porota pod vedením nezávislé předsedkyně paní Hany Šimerové. První ceny získali a do okresního kola nás budou reprezentovat Daniela Irišková, Klára Šafářová, Aneta Nekvasilová, Isabella Strejčková, Martin Šula, Valentina Poláčková, Gabriela Irišková a Václav

Nejbližší akce

28.6.2024
29.6.2024 - 1.9.2024