Úvodní stránka

6.12.2023

Naplno se nám rozjela nová bruslařská sezóna. Děti všech tříd si v rámci hodin tělesné výchovy užívají krásně namrazené ledové plochy na Areálu zdraví. Škola disponuje pro ty, kteří brusle namají i mnoha páry na zapůjčení, bruslení si tak mohou užít všichni. Na fotkách při bruslařských aktivitách třídy 4.A. 4.B a 8.E.

Novinky

5.12.2023

Dnes jsme na naší škole zažili nebe, peklo, ráj. Všechny deváté třídy si pro své mladší spolužáky připravily mikulášskou nadílku. A o tom, že to deváťáci vzali se vší vážností, svědčí krásné masky Mikulášů, andělů i čertů, které jsme mohli dnes na škole potkávat. Nazapomněli jsme ani na detašovaná pracoviště, do Kojetic a Nové Vsi byl dokonce vyslán mikulášský autobus. Moc děkujeme deváťákům i jejich třídním učitelkám a učitelům za přípravu i celý den. Více fotografií v galerii. 

23.11.2023

Líbeznická škole se v pondělí 27.11. 2023 připojí ke stávce. Ke stávce se připojila většina pedagogických i nepedagogických pracovníků, škola bude uzavřena z objektivní příčiny nemožnosti zajistit její provoz. V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna. 

20.11.2023

Velkou novinkou letošního roku je celá paleta digitálních pomůcek pro výuku nejen nové informatiky. Od školního roku 2023/24 se předmět Informatika zařadil do rozvrhu všech žáků od 4. do 9. ročníku. S digitálními pomůckami se ale v rámci základů digitálních kompetencí budou setkávat žáci již od 1. ročníku. Zatímco napříč všemi ostatními předměty si budou žáci osvojovat digitální kompetence, v předmětu informatika je čeká informatické myšlení.

Pro ty nejmladší jsme do školy pořídili třídní sady Blue-bot. Od 4. ročníku budou žáci trénovat informatické myšlení s edukativní stavebnicí ScotieGo a mini roboty Vex123. Roboti Vex123 mají několik úrovní obtížnosti a komplexity, takže se

13.11.2023

Dnes je Den laskavosti, do kterého se zapojily i některé třídy naší školy, a to buď v rámci celorepublikového happeningu Jsem laskavec www.jsemlaskavec.cz nebo osmé třídy prostřednictvím mezinárodní platformy eTwinning. V rámci francouzského a německého jazyka děti vytvořily laskavé kalendáře, které vzájemně nasdílely se slovenskými partnery a postupně plní laskavé úkoly, které jim vymyslel mezinárodní partner.

Zapojte se i vy do Dne laskavosti a udělejte dnes (a nejen dnes) dobrý skutek.

Nejbližší akce

23.12.2023 - 2.1.2024
19.2.2024 - 23.2.2024