O škole

Úvodem

Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro žáky naší školy bezpečné prostředí, ve kterém probíhá nejen výuka, ale i budování vzájemných vztahů mezi dětmi a mezi dětmi a pedagogy. Vyučující se snaží uplatňovat ve výuce uplatňvat kromě klasických forem výuky i nové prvky, jakými jsou například projektová výuka, metody kritického myšlení, badatelská výuka a další. Velký důzraz je kladen na rozvoj kompetencí a v posldní době také digitálních kompetencí ve výuce. V prvních třídách je uskutečňován plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, který je zajištěn osvědčenými formami výuky a optimálními prostorovými podmínkami. Všichni žáci naší školy se učí v příjemném prostředí, které je vybaveno moderním výškově stavitelným nábytkem a interaktivními tabulemi. Cílem je vytvoření přátelské tvůrčí atmosféry pro děti v úzké spolupráci školy a rodiny. 

Historie školy

Historie pravidelné školní docházky v Líbeznících sahá do 19. století. Hlavní budova současné školy byla slavnostně otevřena 3. září 1956, v roce 2017 došlo k její přístavbě, kterou vzniklo alších 8 tříd.  V roce 2015 byla otevřena budova Rondel, kde je 8 dalších tříd. V roce 2019 byla otevřena budova Neorodnelu s 20 třídami. 

Zaměření

Vyučování probíhá ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu "Naučit se v životě si poradit„. Zaměření školy je všeobecné s profilovým důrazem na cizí jazyky, informatiku, výtvarnou a environmentální výchovu. Specifikem školy je základní umělecká škola, která je součástí základní školy. Rozvíjíme tak u žáků nadaných jejich talent. Ve svém programu se věnujeme, ale i žákům s nižším nadáním.  Od třetí třídy se žáci učí anglický jazyk, od sedmého ročníku je zařazen povinný druhý jazyk, na výběr je německý jazyk a francouzský jazyk. Již od 4. tříd u žáků rozvíjíme informační gramotnost v předmětu Informační a komunikační technologie. Žákům jsou k dispozici mobilní počítačové učebny a velké množství učebních digitálních pomůcek a výukových softwarů. 

Vybavení školy

Mobilní počítačové učebny

Keramická dílna

Třídy s interaktivní tabulí

Multifunkční hřiště

Rozsáhlý  areál s herními prvky

Moderně vybavená školní kuchyně

Tělocvična

Základní umělecká škola

Školní jídelna

Školní družina