O škole

Úvodem

Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro žáky naší školy klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky (výuka v blocích, individuální přístup k žákům). V prvních třídách je uskutečňován plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, který je zajištěn osvědčenými formami výuky a optimálními prostorovými podmínkami. Všichni žáci naší školy se učí v příjemném prostředí, které je vybaveno moderním výškově stavitelným nábytkem a interaktivními tabulemi. Cílem je vytvoření přátelské tvůrčí atmosféry pro děti v úzké spolupráci školy a rodiny. Škola je pro rodiče otevřená, mohou se zúčastnit i výuky.

Historie školy

Historie pravidelné školní docházky v Líbeznících sahá do 19. století. Budova současné školy byla slavnostně otevřena 3. září 1956.

Po více než 50 letech současná podoba školy získá nový vzhled. Zřizovatel školy, Obec Líbeznice, pracuje na modernizaci školy. 

Zaměření

Vyučování probíhá ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu „ Naučit se v životě si poradit „ Zaměření školy je všeobecné s profilovým důrazem na cizí jazyky, informatiku, výtvarnou a environmentální výchovu. Specifikem školy je základní umělecká škola, která je součástí základní školy. Rozvíjíme tak u žáků nadaných jejich talent. Ve svém programu se věnujeme, ale i žákům s nižším nadáním.  Od první třídy se žáci učí anglický jazyk, od sedmého ročníku je zařazen povinný druhý jazyk.  Jazyky vyučujeme v nové moderní multimediální učebně. U žáků druhého stupně rozvíjíme informační gramotnost v nově zavedeném předmětu Informační a komunikační technologie. Žákům je k dispozici počítačová učebna na vysoké úrovni, s dostatečným počtem výkonných počítačů s dotekovým monitorem a rychlým připojením k internetu. Učebna má jazykovou laboratoř, dataprojektor a interaktivní tabuli. V rámci tělesné výchovy probíhají v prvním až třetím ročníku plavecké kurzy.  Specifickým cílem školy je výrazné ekologické zaměření, které provází všechny oblasti vzdělávání. Dále škola naplňuje cílený záměr rozvoje osobnostní a sociální výchovy, a to prostřednictvím rozšířené výuky výtvarné výchovy na prvním stupni.

Vybavení školy

Počítačová učebna

Keramická dílna

Jazyková učebna

Třídy s interaktivní tabulí

Multifunkční hřiště

Rozsáhlý  areál s herními prvky

Nová budova družiny

Moderně vybavená školní kuchyně

Tělocvična

Základní umělecká škola

Školní jídelna

Školní družina