Školní družina

 

Činnost a vzdělávání školní družiny se uskutečňuje na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č.74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání a podle zásad školního vzdělávacího programu.

Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení. Vychovatelky vychází při plánování své činnosti z ročních plánů.Vypracované plány jsou rozděleny po měsících a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů. 
Cílem činnosti je vytvořit bezpečné, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze dotvářet očekávané výstupy školního vzdělávacího programu.

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny : Věra Frühaufová
 

Telefonické spojení:  

Frühaufová Věra                 773 770 905 

Vítková Olga                      721 189 878 

Andrea Dvořáková              770 178 736  

Veronika Murková              773  489 984 

Ing.  Dana Douděrová        770 178 738  

Tátiana Křížová                  770  178 735  

 

E – mail : fruhaufova@zslibeznice.cz