Školní družina

 

Činnost a vzdělávání školní družiny se uskutečňuje na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č.74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání a podle zásad školního vzdělávacího programu.

Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení. Vychovatelky vychází při plánování své činnosti z ročních plánů.Vypracované plány jsou rozděleny po měsících a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů. 
Cílem činnosti je vytvořit bezpečné, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze dotvářet očekávané výstupy školního vzdělávacího programu.

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny : Věra Frühaufová
 

Telefonické spojení:  

Frühaufová Věra                 773 770 905 

Neorondel                          721 189 878 

Rondel                              770 178 736  

Veronika Murková              773  489 984 

Ing.  Dana Douděrová        770 178 738  

Tátána Křížová                  770  178 735  

 

E – mail : fruhaufova@zslibeznice.cz