Novinky

21.9.2023

Pro naši krásnou zlatou budovu Neorondelu hledáme kolegyni/kolegu na pozici recepční/úklid. Více informací v obrázku. Zájemci prosím kontaktujte personalistku školy Petru Šindelářovou na e-mailu sindelarova@zslibeznice.cz nebo telefonu 778 760 863.

14.9.2023

Díky velkorysé spolupráci s Auto Jarov (www.autojarov.cz)a Das WeltAuto (www.dasweltauto.cz) máme na celý školní rok zcela zdarma k dispozici plně elektrický vůz Volkswagen ID.5. Auto bude sloužit především pro logistiku nutnou kvůli detašovaným pracovištím v okolních obcích a na další zásobování školy či nutné výjezdy. Pro takové krátké jízdy je elektromobil zcela ideální. Oběma partnerům moc děkujeme za spolupráci.

13.9.2023

Přinášíme pár zajímavých čísel o naší základní škole ve školním roce 2023/2024. 

7.9.2023

Hlavní budova naší školy dostala přes prázdniny novou podobu vestibulu a chodby v přízemí. Vznikly také tolik potřebné dvě kontaktní místosti na malé schůzky s rodiči či reedukační činnost. Moc děkujeme obci Líbeznice za nemalou investici a zejména paní Ludmile Červínové za hromadu práce, kterou nad celou rekonstrukcí odvedla. Rekonstrukce byla realizována na základě návrhu paní architektky Barbory Kopečné z ateliéru Baraak a provedla ji firma Baracom. I paní architektce a všem pracovníkům Baracomu děkujeme za skvělou práci.

30.6.2023

Úřední hodiny o prázdninách budou každé pondělí mezi 8:00 až 12:00 v kancelářích na hlavní budově. Tento režim začne platit od 10. červnece 2023. 

 

 

27.6.2023

Dnes se uskutečnilo v uměleckém sále školy předávání pamětních listů u příležitosti ukončení prvního stupně našim páťákům. Konkrétně 5.A, 5.C, 5.D a 5.E. Ostatní dvě třídy čeká předávání ve čtvrtek. Ke slavnostní atmosféře přispěly zejména paní třídní učitelky, které si pro své děti připravily krásná slova či básně. Páťákům přejeme do dalších školních let hodně úspěchů. Věříme, že jsme založili další hezkou tradici na líbeznické škole. Fotky v příloze této zprávy.

12.6.2023

Na letošním jubilejním pětadvacátém ročníku recitační soutěže Macharův Brandýs se všichni přednášející, kteří reprezentovali líbeznickou školu, předvedli v nejlepším světle. Ve velmi silné konkurenci obsadil Anthony Oudes krásné třetí místo a Tereza Štrbáková získala cenu Klubu seniorů Brandýsko. Gratulujeme. 

3.6.2023

Ve velkém sále líbeznické školy se tradičně sešli recitátoři ze spřátelených sousedních základních škol (Hovorčovice, Klecany, Zdiby, Panenské Břežany, Odolena Voda a Spektrum Praha), aby se navzájem potěšili uměleckým přednesem krásných a zajímavých textů. Líbeznická bublina, jak se toto setkání jmenuje, se stala příležitostí k setkání dětí i pedagogů sousedních škol a umožnila všem prožít příjemné poetické dopoledne, které zakončili společným obědem ve školní jídelně. Všem se patří poděkovat za účast a našim paním učitelkám Šárce Mišurcové a Janě Pešinové za organizaci.

1.6.2023

Dnes jsme i na líbeznické škole oslavili Den dětí. Většina tříd vyrazila ven, některé na výlet, jiné na zmrzlinu nebo do parku. Deváťáci a osmáci si pro první a druhé třídy, přípravnou třídu i třídy speciální integrace přiravili dopoledne plné her a soutěží. Byl to moc hezký meziročníkový počin. K obědu byl řízek s bramborovou kaší a zmrzlinový kornout. Všem za všelijaké aktivity děkujeme. Dětem přejeme, ať jsou všechny jejich dny báječné. Fotografie v galerii.

30.5.2023

Aktivity primární prevence patří mezi důležité prvky, které v líbeznické škole zařazujeme v různých podobách pro všechny ročníky. V uplynulých dnes se žáci sedmých a osmých ročníků zúčastnili besed s Policií ČR a Obecní policiím Líbeznice. Osmáci absolvovali besedu k trestně právní odpovědnosti mladistvých. Vzhledem k tomu, že se postupně budou stávat hrdými majiteli občanských průkazů, je to téma velmi aktuální. Uvědomili si, jaká práva a povinnosti má držitel občanského průkazu, byť je neplnoletý. Sedmáci besedovali na téma kyberšikany. Toto téma je stále velmi aktuální. Z reakcí dětí vyplynulo, že se mnozí s kyberšikanou setkali a již věděli, jak zareagovat. V podobně zaměřených besedách budeme pokračovat i v dalších letech, poučení není nikdy dost. Děkujeme PČR i Obecní policii Líbeznice za skvěle připravené přednášky i jejich čas.

Stránky