Novinky

4.3.2021

V následujcícich dnech bude na líbeznické škole probíhat online dotazníkové šetření, které je součástí projektu společnosti SCIO Mapa školy. 

Tento projekt  nabízí škole zpětnou vazbu a celkové hodnocení jednotlivých oblastí výuky a školního provozu z pohledu žáků, rodičů, učitelů i provozních zaměstnanců. Zároveň poskytuje srovnání i s dalšími školami, které se projektu zúčastní. Anketa probíhá formou dotazníků, které byly zaslány přes Bakaláře na ročiče, vždy s unikátním kódem pro rodiče i žáky. Dotazníky jsou přístupné na www.mapaskoly.cz 

Pokud by někdo zprávu nedostal nebo kód nemohl najít, je možné se obrátit na vedení školy nebo třídní učitele. 

Prosíme o spolupráci a vyplnění dotazníků, čím více budeme mít odpovědí, tím bude celá Mapa školy komplexnější.
Výsledky budou zveřejněny na webu školy.

27.2.2021

Z rozhodnutí vlády České republiky dochází od 1. března 2021 k uzavření škol i pro výuku v prvních, druhých, přípravných a speciálních třídách. Líbeznická škola od tohoto data přechází na kompletní distanční výuku. Recepce ve školních budovách budou fungovat v režimu 7:30 - 13:00. Ve škole vždy přítomen někdo z vedení školy. 

Školní jídelna bohužel nebude fungovat ani příští týden z důvodu prodloužení karantény. Jídelna by mohla začít fungovat pro vaření do jídlonosičů po jarních prázdninách, tedy od 15. března 2021. O vývoji situace ve školní jídelně budeme informovat. 

23.2.2021

Z důvodu pozitivního nálezu na COVID - 19 u jedné z pracovnic školní jídelny je školní jídelna na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje od zítra, tj. středy 24. 2. uzavřena. Personál jídelny byl z rozhodnutí hygienické stanice poslán do karantény. Tento stav bude trvat  nejméně do konce tohoto týdne. Do pátku 26. 2.

12.2.2021

Přinášíme informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Připravujeme novinku v podobě online zápisu, kdy celý proces maximálně zjednodušíme a omezíme tím administrativu v papírové podobě. Zápis chceme realizovat přes nástroj Zápisy online www.zapisyonline.cz 
Jakmile bude nový nástroj plně připraven, připravíme podrobné kroky potřebné k zápisu. 
Ohledně přítomnosti dětí u zápisu a jeho reálné podoby budeme také informovat podle vývoje epidemiologické situace.  
Aktuální informace k zápisu a termíny jsou zveřejněny v sekci Zápis do 1. ročníku - http://zslibeznice.cz/zapis-do-1-rocniku-0

11.2.2021

V současné době izolace a karantén, kdy se stále něco ruší a odkládá, se rozhodli organizátoři 47. ročníku okresního kola Olympiády v českém jazyce, že to nevzdají a soutěž uskuteční online.
Každá škola mohla vyslat do boje pouze dva žáky, a tak byli vybráni Stella Lendrová a Milan Kohout z 9.C. V příloze i jejich foto z online výuky. 
Do boje byli vrženi na poslední chvíli a zcela bez příprav, přesto oba vyřešili zadaný test výborně - Milan se umístil na 6. a Stella na 11. místě. Olympiády se zúčastnilo dvacet čtyři nejlepších žáků z celého okresu.

5.2.2021

Líbeznická škola má svou vlastní Facebookovou stránku - www.facebook.com/zsazuslibe. Budou na ni zveřejňovány informace o dění ve škole, novinkách, událostech. Na škole se toho hodně děje a bude dít a facebooková stránka bude sloužit k informování neformální cestou.  
Oficiálním komunikačním kanálem školy zůstávají Bakaláři, prostřednictvím kterých bude škola nadále informovat oficiálně, Bakaláři také slouží k dotazům ze strany rodičů a další oficiální komunikaci.  Facebook nebude k těmto účelům sloužit.  Škola garantuje odpovědi pouze přes Bakaláře. 

4.2.2021

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice vyhlašuje výběrové řízení na dodání krátkého klavírního křídla pro potřeby Základní umělecké školy. Kompletní zadádvací dokumentace a přílohy jsou přílohou tohoto článku nebo na vyžádání na e-mailové adrese info@zslibeznice.cz. Doprovodný obrázek je ilustrační. 

2.2.2021

K 1. únoru 2021 došlo na líbeznické škole k personálním změnám. Do zaslouženého důchodu odešla po neuvěřitelných 34 letech strávených na líbeznické škole paní ředitelka Ivana Pekárková, na vlastní žádost spolu s ní skončili i její zástupci Kateřina Lindová a Pavel Manych. Všem patří velké poděkování za dlouhodobou práci pro naši školu. 

V této souvislosti došlo ke změnám ve vedení školy. Ředitelem školy je František Grunt, novou zástupkyní ředitele byla jmenována Pavla Zarembová, která na škole působí dlouhodobě jako učitelka anglického jazyka a která bude zodpovědná za 4. - 9. ročníky. Ve vedení školy zůstávají Martin Skalický jako zástupce ředitele pro Neorondel, tedy 1. - 3. ročníky, a Iva Štrynclová, která je zodpovědná za Základní uměleckou školu. Koordinátorem ICT se stal nově Jan Dadík, který na škole již také působí a podílel se zde na zavedení distanční výuky. Kontakty na nové vedení školy najdete na . Úvazky za odcházející učitele se podařilo doplnit zkušenými a kvalifikovanými pedagogy.

12.1.2021

1. Ředitel školy (SŠ, VOU, SOU, apod.) zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna 2021. Informace naleznete na stránkách zvolené školy.

7.1.2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR zůstávají stávající opatření platná až do 28.1.2021.

Obědy žákům 1. a 2. tříd, přípravné třídě a l. a II. SI zůstávají automaticky přihlášené. Žákům na distanční výuce jsou obědy odhlášené. V případě zájmu o jejich odběr je nutné obědy přihlásit. Žáci plnící povinnou školní docházku distančním způsobem si mohou stravu odebrat do jídlonosičů ve výdejním okénku /boční vstup Neorondelu/ v době od 11:00 do 11:15 nebo od 13:00 do 14:30 hodin.   

 

Stránky