Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

1. Zveřejňujeme registrační čísla žáků, kteří byli pro školní rok 2024/2025 přijati k základnímu vzdělávání na Základní školu a Základní uměleckou školu Líbeznice. Seznam je v příloze této zprávy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá. V případě, že dítě k základnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost sdělit líbeznické škole co nejdříve.

2.  Zveřejňujeme registrační čísla žáků, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o odkladu za oznámené. Písemné rozhodnutíse již zákonnému zástupci nezasílá.

3. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonnému zástupci dítěte v písemné podobě. 

Výsledky zápisu jsou rovněž vyvěšeny na dveřích budovy Neorondel, kde zápis probíhal. 

Soubory ke stažení