Olympiáda v českém jazyce

Každoročně se na naší škole pořádá školní kolo Olympiády v českém jazyce, ani tento rok nebyl výjimkou. Olympiáda je velmi náročná, proto je určená pro starší studenty 8. a 9. ročníků. V tomto roce se na olympiádě sešlo 30 vybraných studentů z 8.ročníků. Žáci v ní musí prokázat jazykovědné znalosti, cit pro jazyk a ještě v časovém limitu napsat slohovou práci na zadané téma. S největším počtem bodů se na 1.místě umístila Adéla Kadečková z 8.A a 2.místo obsadila Tereza Profousová z 8.D. Děvčata postupují do okresního kola. Všem ostatním účastníkům olympiády děkujeme a oběma vítězkám gratulujeme.