Základní škola

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex budov, umístěných na kraji obce v klidné zóně. Součástí objektu je velký pozemek.

1. Hlavní budova
2. Rondel
3. Neorondel

hlavní budově jsou umístěny třídy 4. ročníku  a třídy 2. stupně, dvě třídy skupinové integrace a třídy základní umělecké školy. Žáci uvedených tříd používají ke vstupu do školy hlavní vchod. 

Rondelu jsou umístěny třídy: IV. A, V.A, V.B, V.C, V.D, V.E, V.F a přípravná třída a jedno oddělení školní družiny.

V Neorondelu jsou umístěny třídy 1. až 3. ročníku a 20 oddělení školní družiny.

Název školyZákladní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Sídlo školyMěšická 322, 25065 Líbeznice
Ředitel školyPhDr. František Grunt
Zástupkyně řediteleIng. Pavla Zarembová, Ph.D.
Zástupkyně řediteleMgr. Iva Omachtová
Zástupce řediteleMgr. Martin Skalický
Zástupkyně ředitele pro ZUŠMgr. Iva Štrynclová
ICT KoordinátorJan Dadík
Zřizovatel školyObec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Typ školyPříspěvková organizace, plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm
00875911

 

Novinky

13.4.2022

Přejeme všem krásné a požehnané Velikonoce a radost z jejich prožití. Košíčky plné jara na fotografii vznikly na kroužku šikovných rukou. Přidáváme postup na jejich výrobu. Základem jsou ozdobená polystyrenová vajíčka, dřevěné postavičky kuřátek, zajíčků a ptáčků. Košíček vznikne uříznutím dna z PET lahví a na ouško je nutné použít jutový provázek spletený do copánku. Na závěr je třeba košíček naplnit umělou trávou a připravenými komponenty a ozdobit samolepkami s motivy jara.

12.4.2022

Celkem 211 dětských knížek a encyklopedií obohatilo na základě březnové výzvy k jejímu doplnění dětskou knihovničku v Neorondelu. Mnoho z nich i s originálním osobním věnováním. Nyní jsou už všechny tituly v knihovně zařazené a na principu „půjč si a vrať“ jsou svým čtenářům k dispozici. Všem dárcům děkujeme.

10.4.2022

Tento týden byl na školní události opravdu bohatý. Ve čtvrtek se družstvo složené z žáků prvního stupně líbeznické základní školy zúčastnilo okresního kola Štafetového poháru na atletickém stadionu v Čelákovicích. Všechny kategorie byly smíšené a startovali v nich 4 chlapci a 4 dívky. V první disciplíně - 8 x 100 metrů 1. - 3. tříd naši reprezentanti obsadili krásné třetí místo. Ve druhé kategorii - 8 x 100 metrů 4. - 5. tříd vybojovali naši zástupci ještě lepší stříbrnou příčku. A nakonec se běžci dočkali i vítězství, když ve štafetě 8 x 200 metrů složené z mladší i starší kategorie nechali za sebou i největší soupeře s Brandýsa nad Labem a Nehvizd. Celkové výsledky závodu byly jasné po sečtení časů všech štafet. Výsledek byl opravdu velice těsný, neboť vítězná základní škola z Brandýsa nad Labem nás porazila o necelé 4 vteřiny a líbeznická štafeta tak celkově obsadila skvělé druhé místo.

10.4.2022

I líbeznická škola se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Více než polovina tříd dnes v prvních vyučovacích hodinách vyrazila se svými třídními učiteli sbírat odpad v Líbeznicích a Měšicích. Všechny děti se do akce zapojily s vervou, výsledkem jsou v průměru dva plné pytle odpadků na třídu. Intravilán obce je průběžně udržován v čistotě, horší to je na okrajích Líbeznic a podél hlavních tahů, například na benzínové pumpě, cestou na Beckov, na Mratínce nebo u teplovodu v Měšicích. Menší děti sbíraly odpadky v areálu školy nebo v Arču, přípravná třída pak uklidila sluníčko v Rondelu. Děkujeme všem, kteří se na akci Ukliďme Česko podíleli. Přidáváme fotky alespoň z některých tříd.

7.4.2022

Je to již měsíc, co jsme otevřeli adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny. Jsme rádi, že jsme jim mohli poměrně rychle nabídnout bezpečné prostředí pro výuku a adaptaci na nové prostředí. Zároveň nám je nesmírně líto jejich vrstevníků, kteří takové štěstí neměli a musí v současné době na Ukrajině zažívat hrůzy války.

Děkujeme všem vyučujícím naší základní školy, které se do organizace a výuky adaptačních skupin zapojili. Anastasia Čoporová a Oxana Stevanoska adaptační skupiny organizují, vyučují základy českého jazyka a jsou schopny se domluvit v rodném jazyce se všemi účastníky. Matematiku vyučují paní učitelky Pavlína Sáblová, Marta Dostálová a Jana Yahia. S češtinou pomáhá paní učitelka Markéta Kořínková.

30.3.2022

Srdečně děkujeme všem partnerům, kteří podpořili adaptační skupiny pro ukrajinské děti, které organizujeme v naší základní škole. Těší nás, že oslovení partneři jsou spojeni z Líbeznicemi a podporují dobrou věc v místě svého bydliště. Finanční prostředky na výuku, učební pomůcky a obědy pro děti z válkou zmítané Ukrajiny poskytly společnost CZ LOKO, a.s. jménem majoritního akcionáře a předsedy představenstva Josefa Bárty, společnost Davidkova Group, jménem jednatele Elšada Tagieva, společnost Pure Health s.r.o. jménem jednatele Petra Hoňka a občané Líbeznic Martin Kupka a František Grunt.

Výraznou pomoc poskytl i fotbalový oddíl 1. FC Líbeznice v rámci jejich dobročinné akce Světla pro Ukrajinu.

29.3.2022

Hledáme nové kolegyně nebo kolegy, kteří nám pomohou s výukou českého jazyka, matematiky, fyziky, angličtiny, informatiky, tělocviku a také s dětmi na 1. stupni.

Více informací na: https://www.lmcg2.com/pd/1586951432/?rps=202, případně zde: https://www.zslibeznice.cz/volna-pracovni-mista

22.3.2022

Ve velké konkurenci početných nadějných recitátorů v obvodním kole recitační soutěže Poetické setkání svoji líbeznickou školu úspěšně reprezentovali žáci prvního i druhého stupně.

Ve své kategorii zvítězil a do krajského kola postoupil Anthony Oudes z 5.B. Cenu poroty získali Šimon Sokol z 8.C a Adéla Baumrukrová z 8.A.

22.3.2022

Čtyři žákyně pěvecké třídy Nadi Novotné se v Benátkách nad Jizerou zúčastnily krajského kola soutěže, kterou vyhlásilo MŠMT pro žáky základních uměleckých škol v oboru sólový a komorní zpěv. Kromě sólových vystoupení naši ZUŠ reprezentovalo i pěvecké duo sester Štrbákových.

V konkurenci mladých zpěváků z celého Středočeského kraje dívky dosáhly krásných výsledků. Za přípravu děkujeme paní učitelce Nadě Novotné a paní korepetitorce Anně Gaálové.

Tereza Štrbáková - 2. cena

Anežka Štrbáková - 1. cena

13.3.2022

Fotbalový oddíl 1. FC Líbeznice, do kterého chodí i mnoho žáků naší školy, pořádá v pátek 18. března 2022 od 17:00 charitativní zápas přípravek. Pod novými světly si zahrají malí líbezničtí fotbalisté, vstupné je dobrovolné a získané prostředky budou použity na pomůcky a potřebné školní vybavení    a obědy pro děti z Ukrajiny, které v Líbeznicích a okolních obcích našly útočiště před válkou.

Stránky