Novinky

7.4.2022

Je to již měsíc, co jsme otevřeli adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny. Jsme rádi, že jsme jim mohli poměrně rychle nabídnout bezpečné prostředí pro výuku a adaptaci na nové prostředí. Zároveň nám je nesmírně líto jejich vrstevníků, kteří takové štěstí neměli a musí v současné době na Ukrajině zažívat hrůzy války.

Děkujeme všem vyučujícím naší základní školy, které se do organizace a výuky adaptačních skupin zapojili. Anastasia Čoporová a Oxana Stevanoska adaptační skupiny organizují, vyučují základy českého jazyka a jsou schopny se domluvit v rodném jazyce se všemi účastníky. Matematiku vyučují paní učitelky Pavlína Sáblová, Marta Dostálová a Jana Yahia. S češtinou pomáhá paní učitelka Markéta Kořínková.

1.4.2022

Aby si soutěžení užili opravdu všichni, utkalo se tento týden na 80 čtvrťáků a páťáků v soutěži Spelling Bee. I když tento formát soutěže u nás proběhl poprvé, všichni zúčastnění byli výborní. Ve čtvrtém ročníku se na 1. místo probojoval Richard Galád ze 4.D, 2. místo obsadila Tereza Kubelová ze 4.A a 3. místo Tereza Štrbáková, která reprezentovala 4.F. V pátém ročníku se na 1. místě umístil Daris Iliazi z 5.B, na 2. místě Martin Nebeský z 5.F a krásné třetí místo vybojovala Viktorie Součková z 5.E. Prvních deset v každé kategorii si pochutnalo na čokoládě a první tři si navíc odnesli diplom pro vítěze. Všem moc gratulujeme a jsme rádi, že u nás angličtina tak frčí.

30.3.2022

Srdečně děkujeme všem partnerům, kteří podpořili adaptační skupiny pro ukrajinské děti, které organizujeme v naší základní škole. Těší nás, že oslovení partneři jsou spojeni z Líbeznicemi a podporují dobrou věc v místě svého bydliště. Finanční prostředky na výuku, učební pomůcky a obědy pro děti z válkou zmítané Ukrajiny poskytly společnost CZ LOKO, a.s. jménem majoritního akcionáře a předsedy představenstva Josefa Bárty, společnost Davidkova Group, jménem jednatele Elšada Tagieva, společnost Pure Health s.r.o. jménem jednatele Petra Hoňka a občané Líbeznic Martin Kupka a František Grunt.

Výraznou pomoc poskytl i fotbalový oddíl 1. FC Líbeznice v rámci jejich dobročinné akce Světla pro Ukrajinu.

29.3.2022

Hledáme nové kolegyně nebo kolegy, kteří nám pomohou s výukou českého jazyka, matematiky, fyziky, angličtiny, informatiky, tělocviku a také s dětmi na 1. stupni.

Více informací na: https://www.lmcg2.com/pd/1586951432/?rps=202, případně zde: https://www.zslibeznice.cz/volna-pracovni-mista

22.3.2022

Ve velké konkurenci početných nadějných recitátorů v obvodním kole recitační soutěže Poetické setkání svoji líbeznickou školu úspěšně reprezentovali žáci prvního i druhého stupně.

Ve své kategorii zvítězil a do krajského kola postoupil Anthony Oudes z 5.B. Cenu poroty získali Šimon Sokol z 8.C a Adéla Baumrukrová z 8.A.

22.3.2022

Čtyři žákyně pěvecké třídy Nadi Novotné se v Benátkách nad Jizerou zúčastnily krajského kola soutěže, kterou vyhlásilo MŠMT pro žáky základních uměleckých škol v oboru sólový a komorní zpěv. Kromě sólových vystoupení naši ZUŠ reprezentovalo i pěvecké duo sester Štrbákových.

V konkurenci mladých zpěváků z celého Středočeského kraje dívky dosáhly krásných výsledků. Za přípravu děkujeme paní učitelce Nadě Novotné a paní korepetitorce Anně Gaálové.

Tereza Štrbáková - 2. cena

Anežka Štrbáková - 1. cena

13.3.2022

Fotbalový oddíl 1. FC Líbeznice, do kterého chodí i mnoho žáků naší školy, pořádá v pátek 18. března 2022 od 17:00 charitativní zápas přípravek. Pod novými světly si zahrají malí líbezničtí fotbalisté, vstupné je dobrovolné a získané prostředky budou použity na pomůcky a potřebné školní vybavení    a obědy pro děti z Ukrajiny, které v Líbeznicích a okolních obcích našly útočiště před válkou.

11.3.2022

Školní knihovna se čtenářským koutkem v líbeznickém Neorondelu, která je určena pro žáky 1.-3. ročníku, je založena na principu „Půjč si a vrať“, tedy na důvěře a poctivosti. Všechny knihy jsme získali darem na základě předloňské výzvy, na kterou reagovali nejen rodiče našich žáků, ale i veřejnost ve všech spádových obcích. V měsíci březnu bychom tuto knižní akci rádi zopakovali. Pokud tedy máte doma knížku, ze které vaše děti již vyrostly nebo která vás příliš nezaujala nebo byla nevhodným dárkem a nemá tedy čestné místo ve vaší domácí knihovně, tak ji velmi rádi v naší neorondelovské knihovně přivítáme. Stejně tak nás potěší knížky, o kterých se naopak domníváte, že by o nich měli vědět i další čtenáři.

10.3.2022

Líbeznická škola od pondělí 14. března nabízí i kurzy českého jazyka pro dospělé, kteří našli v Líbeznicích a okolních obcích útočiště před válkou. Kurz bude zaměřen na základy českého jazyka a bude probíhat dvakrát týdně, v pondělí od 14 do 16 hodin a ve středu od 16 do 17 hodin. Kurz bude probíhat na základní škole v Líbeznicích a povedou ho dobrovolně aprobovaní učitelé českého jazyka. Zájemci o kurz českého jazyka se mohou přihlásit na telefonním čísle 777 459 325 nebo e-mailu chalupova@zslibeznice.cz.

10.3.2022

V duchu hesla J. A. Komenského škola hrou se ve fyzice vzdělávají žákyně a žáci devátých ročníků, konkrétně v tomto případě 9.B. Třída si pod vedením paní učitelky Ireny Kodymové vyzkoušela elektronické stavebnice Boffin. Úkolem je sestavit funkční projekt, v tomto případě dům a správně zapojit všechny součástky, aby v domě fungovala elektřina, světlo, větrání. Stavebnice pomáhají dětem hravou formou pochopit základní fyzikální zákony a zasvětí je do tajů elektřiny a magnetismu.

Stránky