Uklízeli jsme Česko, respektive Líbeznice

I líbeznická škola se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Více než polovina tříd dnes v prvních vyučovacích hodinách vyrazila se svými třídními učiteli sbírat odpad v Líbeznicích a Měšicích. Všechny děti se do akce zapojily s vervou, výsledkem jsou v průměru dva plné pytle odpadků na třídu. Intravilán obce je průběžně udržován v čistotě, horší to je na okrajích Líbeznic a podél hlavních tahů, například na benzínové pumpě, cestou na Beckov, na Mratínce nebo u teplovodu v Měšicích. Menší děti sbíraly odpadky v areálu školy nebo v Arču, přípravná třída pak uklidila sluníčko v Rondelu. Děkujeme všem, kteří se na akci Ukliďme Česko podíleli. Přidáváme fotky alespoň z některých tříd.

Fotogalerie