Měsíc adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny

Je to již měsíc, co jsme otevřeli adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny. Jsme rádi, že jsme jim mohli poměrně rychle nabídnout bezpečné prostředí pro výuku a adaptaci na nové prostředí. Zároveň nám je nesmírně líto jejich vrstevníků, kteří takové štěstí neměli a musí v současné době na Ukrajině zažívat hrůzy války.

Děkujeme všem vyučujícím naší základní školy, které se do organizace a výuky adaptačních skupin zapojili. Anastasia Čoporová a Oxana Stevanoska adaptační skupiny organizují, vyučují základy českého jazyka a jsou schopny se domluvit v rodném jazyce se všemi účastníky. Matematiku vyučují paní učitelky Pavlína Sáblová, Marta Dostálová a Jana Yahia. S češtinou pomáhá paní učitelka Markéta Kořínková. Výuky anglického jazyka se ujaly paní učitelky Šárka Holoubková, Klára Uherová a Romana Prchlíková. O to, aby děti nezapomněly zeměpis se stará paní učitelka Stanislava Hlavinková. Tělesné výchovy se ujal pan učitel Marek Radina. Všichni vyučující v adaptačních skupinách učí ve svých volných hodinách.Za pomoc s organizací patří poděkování i paní Ladislavě Chalupové. V současné době navštěvuje adaptační skupiny 60 dětí. Dalších 10 dětí jsme umístili do tříd, vždy po dohodě se třídou a třídními učiteli. Jde o následující třídy a vyučující: 1. C Lucie Štorková, 2.C Hana Mengrová, 7.D Klára Uherová, 7.E Michaela Sošková, 9.A Stanislava Hlavinková, 9.B Pavla Zarembová a 9.C František Grunt. I za to patří učitelům i dětem velké poděkování. Výuky českého jazyka pro dospělé se ve svém volném čase ujaly paní učitelky Lenka Havlíková a Dagmar Čapková. O stravování dětí se stará tým školní jídelny pod vedením Zdeňka Frühaufa a Martiny Krumpolcové.

Mnoho dalších kolegyň a kolegů také nabídlo pomocnou ruku. Vážíme si solidarity, které v tomto směru na celé škole panuje.

Fotogalerie