Knihovnička v Neorondelu

Školní knihovna se čtenářským koutkem v líbeznickém Neorondelu, která je určena pro žáky 1.-3. ročníku, je založena na principu „Půjč si a vrať“, tedy na důvěře a poctivosti. Všechny knihy jsme získali darem na základě předloňské výzvy, na kterou reagovali nejen rodiče našich žáků, ale i veřejnost ve všech spádových obcích. V měsíci březnu bychom tuto knižní akci rádi zopakovali. Pokud tedy máte doma knížku, ze které vaše děti již vyrostly nebo která vás příliš nezaujala nebo byla nevhodným dárkem a nemá tedy čestné místo ve vaší domácí knihovně, tak ji velmi rádi v naší neorondelovské knihovně přivítáme. Stejně tak nás potěší knížky, o kterých se naopak domníváte, že by o nich měli vědět i další čtenáři. Knížky je možné poslat po dětech do školy a předat třídnímu učiteli nebo zanechat na recepci.Do této akce se mohou zapojit nejen žáci Neorondelu, ale i všichni starší spolužáci. Rádi bychom, kdyby letos každý dárce do darované knihy napsal svoje věnování. Tím by darovaná knížka byla cennější svou originalitou. Všem, kteří se do této knižní akce zapojí, děkujeme.