Digitální kompetence v praxi

Digitální kompetence se postupně stávají samozřejmou součástí výuky na líbeznické škole. Žáci již běžně využívají Google Classroom a další vzdělávací aplikace či programy, zejména při procvičování a plnění domácích úkolů. Nově však zavádíme práci s výpočetní technikou přímo do výuky předmětů, a to i těch, které nesouvisí s informatikou.
Děti ze 4.F již poněkolikáté absolvovaly část výuky anglického a českého jazyka s využitím Chromebooků. Plnily zadané úkoly na Liveworksheets, vyzkoušely si online kvízy a zábavnou formou si zopakovaly slovní zásobu a pravopis. Takto koncipované hodiny jsou pro děti atraktivní, zábavné a často ani nemají pocit, že se v danou chvíli učí. Podobné hodiny probíhají i v jiných třídách na 1. i 2. stupni.