Musica florea

    Dne 23. dubna 2014 uspořádala ZUŠ Líbeznice koncert, kterým oslavila druhé výročí své existence a současně pokřtila novou třídu, která vznikla při nedávné rekonstrukci školy.

    Úlohy „předskokana“ se zhostila Klárka Štrynclová za doprovodu svých rodičů,paní Ivy a pana Marka Štrynclových, kteří oba jsou pedagogy naší ZUŠ. Poté vystoupili sólisté souboru Musica florea a vytvořili svým uměním krásnou atmosféru pro asi padesátku posluchačů.

    Ukázalo se, že učebna, která nám byla vedením obce zapůjčena k pořádání koncertů, je k tomuto účelu vhodná.

    Další koncert pod záštitou ZUŠ plánujeme na podzim.

                                              Roman Novotný

Fotogalerie