Základní škola

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex budov, umístěných na kraji obce v klidné zóně. Součástí objektu je velký pozemek.

1. Hlavní budova
2. Rondel
3. Neorondel

hlavní budově jsou umístěny třídy 4. ročníku  a třídy 2. stupně, dvě třídy skupinové integrace a třídy základní umělecké školy. Žáci uvedených tříd používají ke vstupu do školy hlavní vchod. 

Rondelu jsou umístěny třídy: IV. A, V.A, V.B, V.C, V.D, V.E, V.F a přípravná třída a jedno oddělení školní družiny.

V Neorondelu jsou umístěny třídy 1. až 3. ročníku a 20 oddělení školní družiny.

Název školyZákladní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Sídlo školyMěšická 322, 25065 Líbeznice
Ředitel školyPhDr. František Grunt
Zástupkyně řediteleIng. Pavla Zarembová, Ph.D.
Zástupkyně řediteleMgr. Iva Omachtová
Zástupce řediteleMgr. Martin Skalický
Zástupkyně ředitele pro ZUŠMgr. Iva Štrynclová
ICT KoordinátorJan Dadík
Zřizovatel školyObec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Typ školyPříspěvková organizace, plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm
00875911

 

Novinky

6.12.2023

Naplno se nám rozjela nová bruslařská sezóna. Děti všech tříd si v rámci hodin tělesné výchovy užívají krásně namrazené ledové plochy na Areálu zdraví. Škola disponuje pro ty, kteří brusle namají i mnoha páry na zapůjčení, bruslení si tak mohou užít všichni. Na fotkách při bruslařských aktivitách třídy 4.A. 4.B a 8.E.

5.12.2023

Dnes jsme na naší škole zažili nebe, peklo, ráj. Všechny deváté třídy si pro své mladší spolužáky připravily mikulášskou nadílku. A o tom, že to deváťáci vzali se vší vážností, svědčí krásné masky Mikulášů, andělů i čertů, které jsme mohli dnes na škole potkávat. Nazapomněli jsme ani na detašovaná pracoviště, do Kojetic a Nové Vsi byl dokonce vyslán mikulášský autobus. Moc děkujeme deváťákům i jejich třídním učitelkám a učitelům za přípravu i celý den. Více fotografií v galerii. 

23.11.2023

Líbeznická škole se v pondělí 27.11. 2023 připojí ke stávce. Ke stávce se připojila většina pedagogických i nepedagogických pracovníků, škola bude uzavřena z objektivní příčiny nemožnosti zajistit její provoz. V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna. 

20.11.2023

Velkou novinkou letošního roku je celá paleta digitálních pomůcek pro výuku nejen nové informatiky. Od školního roku 2023/24 se předmět Informatika zařadil do rozvrhu všech žáků od 4. do 9. ročníku. S digitálními pomůckami se ale v rámci základů digitálních kompetencí budou setkávat žáci již od 1. ročníku. Zatímco napříč všemi ostatními předměty si budou žáci osvojovat digitální kompetence, v předmětu informatika je čeká informatické myšlení.

Pro ty nejmladší jsme do školy pořídili třídní sady Blue-bot. Od 4. ročníku budou žáci trénovat informatické myšlení s edukativní stavebnicí ScotieGo a mini roboty Vex123. Roboti Vex123 mají několik úrovní obtížnosti a komplexity, takže se

13.11.2023

Dnes je Den laskavosti, do kterého se zapojily i některé třídy naší školy, a to buď v rámci celorepublikového happeningu Jsem laskavec www.jsemlaskavec.cz nebo osmé třídy prostřednictvím mezinárodní platformy eTwinning. V rámci francouzského a německého jazyka děti vytvořily laskavé kalendáře, které vzájemně nasdílely se slovenskými partnery a postupně plní laskavé úkoly, které jim vymyslel mezinárodní partner.

Zapojte se i vy do Dne laskavosti a udělejte dnes (a nejen dnes) dobrý skutek.

10.11.2023

Líbeznická škola se v tomto kalendářním roce úspěšně zapojila do projektu Obědy školákům. Díky spolupráci s organizací patron dětí i MŠMT můžeme poskytovat obědy zdarma 15 dětem ze sociálně slabších rodin. Moc děkujeme patronu dětí za tuto možnost.

Více informací o spolupracující organizaci zde: https://patrondeti.cz/obedy-skolakum, případně ve videu https://www.youtube.com/watch?v=w1zgKjRko0o.

9.11.2023

Hledáme kolegyně nebo kolegy na pozici asistent/ka pedagoga. Více informací v obrázku, včetně kontaktů po případné zájemce. 

6.11.2023

Na líbeznické škole se koncem října uskutečnila vědomostní soutěž Přírodovědný klokan. Přes 50 žáků osmých a devátých tříd poměřili své znalosti v přírodovědných disciplínách, otázky soutěže se dotýkaly fyziky, biologie, chemie, matematiky a zeměpisu. Celostátní soutěž organizuje Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, na líbeznické škole se organizace ujal kolega Jakub Němeček. Po vyhodnocení výsledků přinášíme 3 nejúspěšnější řešitele z naší školy:

1. Klára Čechovská - 79 bodů ze 120 možných
2. Volodymyr Shelofastov 74 bodů ze 120 možných
3. Ivan Yurash 71 bodů ze 120 možných

25.10.2023

V líbeznické škole mají žáci od letošního září k dispozici téměř 200 ks počítačů - Chromebooků pro potřeby výuky. Dále žáci mohou používat 120 tabletů s operačním systémem Android a 30 tabletů s odnímatelnou klávesnicí se systémem Chrome OS. Celkem je k dispozici 13 mobilních učeben na všech budovách. Tato technika je ještě dále doplněna o 90 ks čteček elektronických knih se zajímavým portfoliem knižních titulů. Všechna tato zařízení jsou používána napříč předměty.
Výrazné investice nám umožnil Národní plán obnovy (NPO), který je určen primárně pro nákup digitálních pomůcek do výuky, dále pak program Prevence digitální propasti,

20.10.2023

Letošní školní rok je na naší škole ve znamení digitálních kompetencí ve výuce. Dle nového ŠVP proniká digitalizace výuky do všech předmětů ve všech ročnících. Zapojily se i obě první třídy v Měšicích, které si vyzkoušely základy programování, logické myšlení, prostorovou orientaci a sekvenční příkazy pomocí robotů. Děti se naučily rychle roboty ovládat a učily se tak počáteční slabiky slov, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 4 a zopakovaly si téma přírody na podzim. Tomuto zábavnéhmu a nesmírně obohacujícímu učivu věnovaly 3 vyučovací hodiny a těší se další hodiny s roboty.

Stránky