Základní škola

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex budov, umístěných na kraji obce v klidné zóně. Součástí objektu je velký pozemek.

1. Hlavní budova
2. Rondel
3. Neorondel

hlavní budově jsou umístěny třídy 2. stupně, dvě třídy skupinové integrace, přípravná třída a třídy základní umělecké školy. Žáci uvedených tříd používají ke vstupu do školy hlavní vchod. 

Rondelu jsou umístěny třídy: IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, V.A, V.D a V.E.

V Neorondelu jsou umístěny třídy 1. až 3. ročníku, třídy V.B, V.C a 18 oddělení školní družiny.

Název školyZákladní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Sídlo školyMěšická 322, 25065 Líbeznice
Ředitelka školyMgr. Ivana Pekárková
Zástupce pro ZŠMgr. Kateřina Lindová
Zástupce pro ZŠIng. Pavel Manych
Zástupce pro ZŠMgr. Martin Skalický
Zástupce pro ZUŠMgr. Iva Štrynclová
Zřizovatel školyObec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Typ školyPříspěvková organizace, plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm
00875911

 

Novinky

4.6.2020
  • Zápisový lístek je úřední listina pod identifikačním číslem, zákonný zástupce žáka musí podepsat převzetí
  • V případě ztráty musí zákonný zástupce dítěte napsat žádost ředitelce školy o vydání duplikátu
  • Zápisový lístek bude potvrzen základní školou a musí být odevzdán na střední školu/víceleté gymnázium s vyplněnou první tabulkou, druhá tabulka zápisového lístku slouží pouze
3.6.2020

Vážení rodiče,

velmi rádi uveřejňujeme dobrou zprávu ze školy, že žáci, kteří se přihlásili do líbeznické školy k prezenčnímu vzdělávání velmi dobře zvládají nejen výuku, ale i všechny další školní aktivity. Máme radost, že v dopoledním čase se zájmem opakují a procvičují učivo, sledují výuková videa, soutěží, luští kvízy, malují, tvoří, povídají si. V tomto týdnu nám přeje i počasí, a proto využíváme k výuce a setkávání i atrium Neorondelu. 

27.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem ke zdravotním komplikacím, které se u některých žáků od pondělí 25. 5. 2020 v líbeznické škole objevují – zejména zvýšená teplota, bolest hlavy, pálení v krku, zvracení, pokašlávání apod., si vás v souladu s bezpečnostními a organizačními pokyny a nařízeními MŠMT a KHS dovolujeme informovat o těchto zdravotních opatřeních:

25.5.2020

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jsme dnes mohli otevřít líbeznickou školu pro žáky 1. stupně. Návrat dětí do školních lavic proběhl i při dodržení všech hygienických a bezpečnostních opatření zcela bez komplikací. Máme radost z postupné možnosti návratu do našich běžných životů.

Na všechny žáky, kteří se rozhodli pro prezenční výuku se těšíme i v následujících dnech.

Vedení školy

22.5.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že všichni žáci, kteří měli zájem od 25. 5. 2020 o prezenční výuku v líbeznické škole, jsou PŘIJATI.<--break->

13.5.2020

Vážení rodiče,

níže naleznete výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2020/2021.

10.5.2020

Od úterý 14. dubna začne školní jídelna vařit pro učitele základní školy, mateřské školy a nepedagogické pracovníky z obou institucí a nabídne také možnost objednat si jídlo líbeznickým občanům. Jídlo bude doručováno službou rozvoz.
Objednávky jídel a jejich rozvoz lze uskutečnit na telefonním čísle 773 770 897. Objednávat lze během dne od 9:00 do 15:00, ale pozor!, na následující den musí být objednávka učiněna maximálně  do 12:00 předešlého dne. Jídla je možné objednat i na celý týden dopředu.
Cena oběda – polévka a hlavní jídlo – je 80 Kč. Jídlo bude baleno v termoboxech. Při objednávce je nutné uvést počet porcí a adresu, kam má být jídlo dovezeno. Jídla budou rozvážena mezi 11:30 – 12:30 každý den. Platba za jídlo bude hotově při převzetí jídla.
Přidáváme jídelníček na příští týden.

6.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si vás informovat, že na základě rozhodnutí MŠMT v souladu s uvolňováním mimořádných opatření v oblasti školství, otevřeme líbeznickou školu v následujícím harmonogramu:

Dne 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků /dobrovolná účast za účelem přípravy na přijímací zkoušky/.

Dne 25. 5. 2020 pro žáky prvního stupně /dobrovolná účast/.

Stránky