Připravujeme

 

 

 

Zveme Vás na pravidelná vystoupení žáků ZUŠ ve školním roce 2020/2021,

která se konají v koncertním sále školy, začátek (není-li uvedeno jinak) v 18:30 hodin

7. 10. 2020 1. koncert žáků zrušeno

4. 11. 2020 2. koncert žáků

2. 12. 2020 Mikulášský koncert

15. 12. 2020 9. vánoční Líbeznění, začátek v 18:00 hodin

21. 1. 2021 Taneční akademie

27. 1. 2021 5. koncert žáků

24. 2. 2021 6. koncert žáků

24. 3. 2021 7. koncert žáků

21. 4. 2021 8. koncert žáků

19. 5. 2021 Závěrečný koncert žáků - ZUŠ Open

červen 2021  Závěrečná taneční akademie

 

Setkat se s námi můžete také:

8. 11. 2020 Poutní slavnost v kostele sv. Martina, pěvecké sbory Líbezníček, Líbeznělky, Camerata Praha a Líbeznický komorní orchestr

29. 11. 2020 Adventní zpívání, Mírové nám. v Líbeznicích, 17:00 hodin

24. 12. 2020 Sousedské setkání, Mírové nám. v Líbeznicích, 14:00 hodin

17. - 23. 5. 2021 ZUŠ Open

28. 5. 2021 Noc kostelů, kostel sv. Martina v Líbeznicích

 

Třídní přehrávky svých žáků pro Vás připravují: 
(není-li uvedeno jinak, začátky jsou v 18:30 hodin v koncertním sále školy)