Připravujeme

 

Zveme Vás na vystoupení žáků ZUŠ ve školním roce 2023/2024,

která se konají v koncertním sále školy. 

11. 10. 2023  Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin

15. 11. 2023  Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin

5. 12. 2023    Koncert houslové třídy J. Štrynclové, 18:30 hodin

6. 12. 2023    Mikulášský koncert, 18:30 hodin

12. 12. 2023  Koncert klavírní třídy A. Gaálové, 18:30 hodin

18. 12. 2023  Koncert klavírní třídy Ivy Štrynclové, 17:00 hodin

18. 12. 2023  Koncert žáků Š. Camfrly, 18:30 hodin

14. 12. 2023  Koncert violoncellové třídy H. Matyášové, 18:00 hodin

20. 12. 2023  12. vánoční Líbeznění, 18:00 hodin

 

Setkat se s námi můžete také:

7. 6. 2024  Noc kostelů, kostel sv. Martina v Líbeznicích

14. 6. 2024 Absolventská výstava výtvarného oboru, 16:30 hodin, ateliér ZUŠ

14. 6. 2024 Letní koncert dechového orchestru ZUŠ, venkovní pódium v areálu školy