Připravujeme

 

Zveme Vás na vystoupení žáků ZUŠ ve školním roce 2023/2024,

která se konají v koncertním sále školy. 

28. 2. 2024  Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin

19. 3. 2024  Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin

22. 4. 2024  Koncert žáků ZUŠ, 18:00 hodin

26. 4. 2024  Koncert houslové třídy Jiřiny Štrynclové, 18:00 hodin

7. 5. 2024    Absolventský koncert a koncert klavírní třídy Ivy Štrynclové, 17:00 hodin

14. 5. 2024  Koncert žáků V. Dvořáčkové Žofákové, 18:30 hodin

17. 5. 2024  Varhanní koncert, 18:30 hodin

21. 5. 2024  Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin

4. 6. 2024    Absolventský koncert a koncert pěvecké třídy Nadi Novotné, 19:00 hodin

6. 6. 2024    Absolventský koncert a koncert žáků Š. Camfrly, 18:00 hodin

10. 6. 2024   Absolventský koncert a koncert kytarové třídy P. Šťastného, 18:30 hodin

12. 6. 2024  Taneční akademie a absolventské vystoupení, 19:00 hodin

20. 6. 2024  Absolventský koncert a koncert dechové třídy J. Pospíšila, 18:00 hodin

21. 6. 2024  Koncert violoncellové třídy Heleny Matyášové, 18:00 hodin

 

Setkat se s námi můžete také:

7. 6. 2024  Noc kostelů, kostel sv. Martina v Líbeznicích

14. 6. 2024 Absolventská výstava výtvarného oboru, 16:30 hodin, ateliér ZUŠ

14. 6. 2024 Letní koncert dechového orchestru ZUŠ, venkovní pódium v areálu školy