Digitální učební materiály

Základní škola a a Základní umělecká škola Líbeznice je zapojena do projektu EU peníze školám.
Z tohoto titulu jí plyne povinost vytvářet digitální učební materiály.
Tyto materiály jsou dvojího typu.

První typ je vytvořen přes webové rozhraní a je automaticky sdílen.
Druhý typ materiálu je vytvořen pomocí programů pro tabule SMART nebo MS Powerpoint.

Materiály prvního typu naleznete na webové stránce: http://dum.libeznice.prozakladky.cz/

Materály druhého typu je možné získat na požádání na emailové adrese: info@zslibeznice.cz