Žákovský parlament

Základní cíle parlamentu:

  • aktivní zapojení žáků do fungování vnitřního života školy, i na její vnější reprezentaci
  • rozvoj komunikace a spolupráce žáků z různých tříd mezi sebou i dospělými

Parlament tvoří zástupci tříd z 2 . - 9.  ročníku zvolení na začátku školního roku. Zástupci třídy jsou zvoleni na jeden  školní rok. V případě nepřítomnosti zvoleného zástupce třídy (většinou předseda třídy) ve škole ho na schůzkách ŽP zastoupí  jeho náhradník.

Schůzky parlamentu probíhají minimálně 1 x za 3 měsíce.

Třídní zástupce se aktivně účastní  schůzek a práce parlamentu, hájí zájmy žáků své třídy. Informuje pravdivě své spolužáky ve třídě o záležitostech, které byly v  parlamentu projednány. Tlumočí dotazy a připomínky za svou třídu, vyhodnocuje proběhlé aktivity školy. Navrhuje řešení případných problémů ve  škole. Pokud se o některém problému hlasuje , rozhoduje naprostá většina hlasů přítomných zástupců tříd (každá třída má při tomto hlasování vždy pouze jeden hlas).

 

 

Třída

Zástupci tříd

II.APetr Polanský, Alex Tauš
II.BDavid Skuhravý, Jonáš Rychták
II.COndřej Kulich, Tereza Mohilová
II.DDavid Oudes, Miriam Harušťáková
II.EFrantišek pacovský, Izabela Kotulánová
II.FSofie Machová, Nátálie Uhrová
II.GEliška Karasová, Anička Zlatohlávková

III.A

Aneta Navrátilová, Daniel Daniel

III.B

Jiří Poupě, Magdalena Petrová

III.C

Emma Smetanová, Adam Homolka

III.DRáchel Kostrounová, Andrea Fišerová
III.ETomáš Kettner, Denisa Klinerová
III.FMarek Vilkus, Michal Dudek

IV.A

Aneta Frohlichová, Adéla Viglaská

IV.B

Michal Kojleev, Ella Motlochová
IV.CKristýna Hladká, Zuzana Vanclová
IV.DKaisa Procházková, Jakub Kindl
IV.EVít Fous, Tereza Sýkorová
IV.FTereza Havelková

V.A

M.Hoťová, A.Baumruková

V.B

 

V.CJakub Ponert, Zuzana Bártová

VI.A

Vít Kroupa, Barbora Matová

VI.B

Anežka Křesadlová, Samuel Platil
VI.CPatrik Honěk, Jakub Ceral
VI.DAnežka Arnošová, Eliška Lavičková
VI.E 

VII. A

Matěj Slípka, Aramajis Martirosjan
VII. BDamian Varcoler, Nikol Fridrichová
VII.CMichaela Cucová, David Šádek
VII.DIvan Juráš, Lucie Pospíšilová
VII.EPetr Kojleev, Dominik Trlica
VIII.AAnežka Pazderová, Adéla Baumrukrová
VIII.BJakub Strnad, Josef Oliver Zitta
VIII.CMatouš Laube, Lukáš Václavík
IX.AVanesa Voborová, Michaela Součková
IX.BTereza Holičová, Barbora Nováková
IX.CLucie Kovářová, Lucie Chalupová