Úvodní stránka

13.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází s účinností od 14.10 do 1.11.2020 k uzavření obou stupňů ZŠ. Žáci a učitelé přecházejí v době od 14.10. do 1.11.2020 na výuku distanční. Distanční výuka je povinná. V případě neúčasti na distanční vyučovací hodině, jsou rodiče povinni žáka omluvit.

Školní družina, školní kluby a střediska volného času jsou po celou dobu uzavřeny.

Novinky

18.10.2020

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

máme za sebou zcela nestandardní a nečekaný 7. týden tohoto školního roku.  Týden, ve kterém jsme pokračovali v kvalifikované prezenční výuce a zároveň jsme ve stejném týdnu nečekaným a náhlým nočním rozhodnutím Vlády ČR měli povinnost přejít na výuku distanční. A to i přes všechna dosavadní vládní ujišťování, že žáků 1. stupně se tato výuka týkat nebude. A nejen výuka – zároveň s ní byla zcela uzavřena školní družina a všechny zájmové kroužky pořádané školou.  Tedy vše to, co velmi významně zasáhlo do života všech našich žáků a jejich rodin. A následně je ovlivňuje.

13.10.2020

Od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 omezuje provoz ZUŠ tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ bez výjimky. 

Veškerá výuka tedy probíhá distančně.

24.9.2020

Rada obce Líbeznice vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice. Důvodem je rozhodnutí stávající paní ředitelky Ivany Pekárkové skončit ve funkci k 31. lednu 2021. Paní ředitelka končí na vlastní žádost. Detaily ke konkurznímu řízení v příloženém dokumentu.

10.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci

dovolujeme si vás informovat, že v letošním školním roce nebudou otevírány zájmové kroužky florbalu, sálového fotbalu, míčových her a hry na perkusní nástroje pro nové uchazeče. Žák, který byl přihlášen v loňském školním roce do některého z uvedených kroužků a ve druhém pololetí vzhledem ke koronavirovým opatřením kroužek nenavštěvoval, bude moci svůj zájmový kroužek dokončit během prvního pololetí tohoto školního roku. Platba bude převedena z loňského období. Celé první pololetí se nebude hradit.

9.9.2020

Vážení rodiče,

na základě zhoršující se epidemiologické situace nařídilo MŠMT ve spolupráci s KHS s účinností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy mimo třídy. Prosíme, abyste vaše děti s touto skutečností seznámili a poučili je o nutnosti dodržování tohoto opatření. Zároveň vás žádáme, abyste děti vybavili do školy dostatečným počtem roušek pro jejich případné znečištění nebo ztrátu.

O situaci vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

3.9.2020

V líbeznické škole jsme 1. září 2020 poděkovali za dlouholeté pedagogické působení a vzdělávání mnoha desítek žáků paní Lence Novákové.

Paní učitelka Lenka Nováková působí na základní škole v Líbeznicích neuvěřitelných 45 let.

Jak obdivuhodné!

Lenko, moc Ti děkujeme za takovou výdrž ve školství a přejeme Ti pevné zdraví a další roky s námi.

                                                                                                                                                             Ivana Pekárková

Nejbližší akce

29.10.2020 - 30.10.2020
23.12.2020 - 3.1.2021
8.3.2021 - 14.3.2021