Úvodní stránka

16.9.2020

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že třídní schůzky se uskuteční v předem řádně oznámených termínech. Začátky třídních schůzek jsou stanoveny na 18.00 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci bude vstup do budovy umožněn v rouškách pouze jednomu zákonnému zástupci.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na setkání s vámi.

Vedení školy

Novinky

24.9.2020

Rada obce Líbeznice vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice. Důvodem je rozhodnutí stávající paní ředitelky Ivany Pekárkové skončit ve funkci k 31. lednu 2021. Paní ředitelka končí na vlastní žádost. Detaily ke konkurznímu řízení v příloženém dokumentu.

22.9.2020

Vážení rodiče,

na základě doporučení MZ ČR vyhlásila ředitelka školy, po domluvě se zřizovatelem školy,  na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Škola bude uzavřena s výjimkou školní družiny v Neorondelu, která bude určená pro 1. – 5. ročník. Přihlašování do družiny je možné přes online formulář do středy 23. 9. 2020 do 14: 00 hodin ZDEObědy žákům v 1. - 5. ročníku je nutné v případě nezájmu odhlásit na www.strava.cz nejpozději ve středu 23. 9. 2020 do 14:00 hodin, popř. sms na tel. 773 770 897 nebo emailem krumpolcova@zslibeznice.cz /pí. Krumpolcová/ do čtvrtku 24. 9. 2020 do 11:00 hodin. Žákům 6. – 9. tříd budou obědy na pátek 25. 9. 2020 odhlášeny automaticky.

 

Děkujeme za pochopení,

vedení školy

17.9.2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení MZ ČR ze dne 17. 9. 2020 jsou s účinností od pátku 18. 9. 2020 povinni žáci 2. stupně nosit roušky i během vyučování ve třídách. 

Pro 1. stupeň zůstává povinné nošení roušek pouze ve společných prostorách školy, tedy s výjimkou tříd.

10.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci

dovolujeme si vás informovat, že v letošním školním roce nebudou otevírány zájmové kroužky florbalu, sálového fotbalu, míčových her a hry na perkusní nástroje pro nové uchazeče. Žák, který byl přihlášen v loňském školním roce do některého z uvedených kroužků a ve druhém pololetí vzhledem ke koronavirovým opatřením kroužek nenavštěvoval, bude moci svůj zájmový kroužek dokončit během prvního pololetí tohoto školního roku. Platba bude převedena z loňského období. Celé první pololetí se nebude hradit.

9.9.2020

Vážení rodiče,

na základě zhoršující se epidemiologické situace nařídilo MŠMT ve spolupráci s KHS s účinností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy mimo třídy. Prosíme, abyste vaše děti s touto skutečností seznámili a poučili je o nutnosti dodržování tohoto opatření. Zároveň vás žádáme, abyste děti vybavili do školy dostatečným počtem roušek pro jejich případné znečištění nebo ztrátu.

O situaci vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

3.9.2020

V líbeznické škole jsme 1. září 2020 poděkovali za dlouholeté pedagogické působení a vzdělávání mnoha desítek žáků paní Lence Novákové.

Paní učitelka Lenka Nováková působí na základní škole v Líbeznicích neuvěřitelných 45 let.

Jak obdivuhodné!

Lenko, moc Ti děkujeme za takovou výdrž ve školství a přejeme Ti pevné zdraví a další roky s námi.

                                                                                                                                                             Ivana Pekárková

30.8.2020

Vážení rodiče,

od října 2020 nabízí ZŠ a ZUŠ Líbeznice NOVĚ kroužek francouzštiny určený pro žáky 4. tříd.

Předběžný termín konání kroužku je čtvrtek od 14.00 do 14.45 v budově školy.

Pro přihlášení a bližší informace kontaktujte Mgr. Kamilu Paris na emailové adrese paris@zslibeznice.cz

Nejbližší akce

29.10.2020 - 30.10.2020
23.12.2020 - 3.1.2021
8.3.2021 - 14.3.2021