Výtvarný obor

 

 

Plenér se Zdeňkem Daňkem, září 2023

I když byly letošní první zářijové dny ještě ve znamení prázdnin, líbeznická výtvarka nelenila. Na plenér jsme pozvali akademického malíře Zdeňka Daňka, což je jeden z nejlepších českých krajinářů. Pod jeho vedením naši žáci na mělnické zámecké vyhlídce malovali krajinu se soutokem Labe a Vltavy. Práce se vydařily a díky pozvání uměnímilovných Lobkowiczů byly vystavené na zámku v Mělníku. Následující den se výtvarka Jany Voldřichové nechala inspirovat atmosférou zámecké zahrady v Měšicích a nově nabyté zkušenosti s krajinomalbou si vyzkoušela na dalším krásném místě.

 

 

Výtvarná soutěž Čímtačára 2023

Gratulujeme Simoně Pešlové a Anně Nekvasilové ze třídy MgA. Jany Voldřichové ke získání 2. a 3. místa ve výtvarné soutěži Čímtačára v kategorii žáci ZUŠ.

 

Archeologův kabinet a půda 2023 - výtvarná soutěž

V 15. ročníku regionální výtvarné soutěže pořádané Základní uměleckou školou Řevnice tentokrát na téma "Archeologův kabinet a půda" se sešlo rekordních 372 prací. Líbeznická ZUŠ se mezi účastníky zařadila dvěma pracemi. S radostí oznamujeme, že obě díla byla oceněna 1. cenou. Ve třetí kategorii zvítězila Simona Pešlová a na výsledkové listině čtvrté kategorie je na nejvyšší příčce Anna Přibylová. Obě žákyně pracují pod vedením paní učitelky Jany Voldřichové.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

Výtvarná soutěž Čímtačára 2022

V celostátní výtvarné soutěži Čímtačára získali žáci ZUŠ Líbeznice krásná umístění. V kategorii pro žáky základních uměleckých škol byly oceněny tyto líbeznické práce:

kategorie 9 - 12 let: Beáta Knyblová - 2. místo, Štěpán Slípka - TOP ohodnocení, Sára Paris - TOP ohodnocení

kategorie 13 - 16 let: Michaela Řehořová - TOP ohodnocení

kategorie 17 - 21 let: Štěpán a Kateřina Kašparovi - TOP ohodnocení

Celou soutěžní galerii si můžete prohlédnout zde: https://www.cimtacara.cz/

Všem žákům gratulujeme a za odborné vedení děkujeme paní učitelce Janě Voldřichové.

 

Úspěch v soutěži - Řevnice

ZUŠ Řevnice v letošním školním roce pořádala 14. Regionální ročník výtvarné a literárně dramatické soutěže na téma Lesní bytosti a skřítci. Obraz Pralesní skřítci, který namalovala žákyně přípravného ročníku naší ZUŠ Anna Kašparová byl oceněn 2. místem. Gratulujeme a za přípravu děkujeme paní učitelce Gabriela Náhlíkové.

 

Výzdoba Zdravotního střediska

I když v Líbeznicích nemáme stálou galerii, podařilo se ve spolupráci s obcí vytvořit "výstavní" prostor v chodbě Zdravotního střediska. Své obrazy pro potěchu veřejnosti poskytli mladší žáci výtvarného oboru.

 

Projektové dny výtvarného oboru 

Začátek školního roku byl pro výtvarníky opravdu pestrý. Kromě skvělé práce, kterou odvedli při výmalbě zdi nově vznikajícího hřiště v Areálu zdraví, se zúčastnili dvou projektových dní, jejichž tématem bylo seznámení se s architekturou a sochařstvím v českých historicky významných oblastech. První návštěva byla v hospitálu Kuks, který byl v době Františka Šporka vyhlášeným lázeňským místem a nám se díky tomu zachovalo mnohé z barokního sochařského a architektonického odkazu. Architektonickým unikátem je i klášter v Plasích, kam mířila druhá výprava našich výtvarníků. Zveme Vás na prohlídku fotografií do naší galerie.

 

 

Ocenění výtvarníci

Žáci výtvarného oboru líbeznické ZUŠ se úspěšně zúčastnili 13. ročníku regionální výtvarné soutěže pořádané Základní uměleckou školou Řevnice. I přes to, že výuka v minulých měsících probíhala distančním způsobem, bylo do soutěže přihlášeno rekordních 315 obrázků, plastik a fotografií, a to z 18 škol. ZUŠ Líbeznice do klání nominovala 9 prací na téma Džungle, z nichž 3 byly oceněny odbornou porotou:

Michaela Šestáková - 3. místo

Sára Paris - čestné uznání

Amélie Novotná - čestné uznání

GRATULUJEME!

Jarní video

Podívejte se na stylizovanou výstavu na téma Za zrcadlem - surrealismus. Děkujeme žákům výtvarného oboru a jejich vyučujícím za krásné zpracování.

https://www.youtube.com/watch?v=qnAwmSfr-vU&list=PLLbRfPFTBxIB41jLIjGcGB...

 

Pomůcky pro výtvarný obor

Aktualizovaný seznam pomůcek pro žáky výtvarného oboru najdete zde.