Přijímací řízení

 

Volná místa 

Přijmeme žáky do těchto studijních zaměření:

Hudební obor - aktuálně nenabízíme žádná volná místa ke studiu.

Taneční obor  -   přijmeme žáky/ně ve věku 7 - 8 let do 1. skupiny (výuka Čt 13:30 - 15:00).

                       -   přijmeme žáky/ně ve věku 7 - 8 let do 2. skupiny (výuka Po 14:00 - 14:45 a Čt 15:10 - 16:40).

                       -   přijmeme žáky/ně ve věku 9 - 11 let do 3. skupiny (výuka Po 14:50 - 15:35 a Čt 16:50 - 18:20). 

Výtvarný obor - přijmeme žáky/ně ve věku 11 - 12 let do skupiny Pátek (výuka Pá 14:00 - 16:25)

Přijetí je podmíněno úspěšným složením talentových zkoušek. V případě zájmu kontaktujte ředitelku ZUŠ Mgr. Ivu Štrynclovou (770 178 739, strynclova@zslibeznice.cz).

 

Než přihlásíte dítě do ZUŠ

Máte-li zájem o studium v ZUŠ, přečtěte si pozorně informace zde.

Seznam vyučovaných oborů najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Líbeznice

Obecná:

Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, uspokojivá úroveň komunikačních dovedností dítěte.

Hudební obor:

1)  Intonační předpoklady - zpěv lidové písně, zazpívání tónu zahraného na klavír.

2)  Rytmické předpoklady - schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční obor:

1) Vnitřní motivace a nadšení pro zvolený obor. 
2) Schopnost reagovat na zadání učitele a schopnost spolupráce v kolektivu.
3) Schopnost opakování rytmického modelu např. tleskáním, dupy, poskoky.
4) Schopnost rozpoznání změny hudebního tempa a také jeho udržení pohybovým projevem.
5) Schopnost předvést vlastní pohybovou představivost na zadané téma (např. ptáček, robot, vlny v moři atd.).
6) Fyzické předpoklady a přirozená koordinace pohybu. 
7) Dobrý zdravotní stav.
Uchazeči se ke zkoušce dostaví ve cvičebním úboru, ponožkách nebo piškotech.

 

Výtvarný obor:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1., 2. a 3. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium ve 4. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně dle předlohy nakreslit stínovanou kresbu tužkou (zátiší).

3) Všichni uchazeči přinesou minimálně 5 doma vypracovaných výtvarných prací na libovolné téma.