Přijímací řízení

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024

Žádáme všechny uchazeče, aby vyplnili elektronickou přihlášku a rezervovali si termín zkoušky.

Přihláška i rezervační formulář bude zpřístupněn 14. 4. 2023 zde. Příjem přihlášek a rezervací bude pozastaven 3 pracovní dny před termínem konání zkoušky.

 

Talentové zkoušky proběhnou v následujících termínech:

Hudební obor: 

9. 5. (út) a 24. 5.(st) 14:00 – 18:00

 

Taneční obor: 

11. 5. a 25. 5. 2023 (čt) 13:15 - 14:00 uchazeči ve věku 5 - 7 let 

10. 5. a 24. 5. 2023 (st) 13:55 - 14:40 uchazeči ve věku 8 let a starší

 

Výtvarný obor:

16. 5. (út) a 26. 5. (pá) 2023 

14:00 uchazeči ve věku 6 - 8 let

15:00 uchazeči ve věku 9 - 10 let

16:00 uchazeči starší 11 let

 

        

Medailonek ZUŠ

Abychom Vám usnadnili výběr hudebního nástroje, připravili jsme malý medailon, kde se kromě hudebních nástrojů můžete seznámit i s našimi učiteli hudebního oboru.

https://www.youtube.com/watch?v=88Jtl0TjJ1U&list=PLLbRfPFTBxIBuSCgc7l9si...

 

Pozvánka do tanečního oboru

Zajímá Vás tanec? Podívejte se na malou videopozvánku a přijďte mezi nás.

https://www.youtube.com/watch?v=VkLABGgwVNI

 

Než přihlásíte dítě do ZUŠ

Máte-li zájem o studium v ZUŠ, přečtěte si pozorně informace zde.

Seznam vyučovaných oborů najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Líbeznice

Obecná:

Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, uspokojivá úroveň komunikačních dovedností dítěte.

Hudební obor:

1)  Intonační předpoklady - zpěv lidové písně, zazpívání tónu zahraného na klavír.

2)  Rytmické předpoklady - schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční obor:

1) Vnitřní motivace a nadšení pro zvolený obor. 
2) Schopnost reagovat na zadání učitele a schopnost spolupráce v kolektivu.
3) Schopnost opakování rytmického modelu např. tleskáním, dupy, poskoky.
4) Schopnost rozpoznání změny hudebního tempa a také jeho udržení pohybovým projevem.
5) Schopnost předvést vlastní pohybovou představivost na zadané téma (např. ptáček, robot, vlny v moři atd.).
6) Fyzické předpoklady a přirozená koordinace pohybu. 
7) Dobrý zdravotní stav.
Uchazeči se ke zkoušce dostaví ve cvičebním úboru, ponožkách nebo piškotech.

 

Výtvarný obor:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1., 2. a 3. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium ve 4. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně dle předlohy nakreslit stínovanou kresbu tužkou (zátiší).

3) Všichni uchazeči přinesou minimálně 5 doma vypracovaných výtvarných prací na libovolné téma.