Poděkování sponzorům

ZUŠ LÍBEZNICE SI DOVOLUJE PODĚKOVAT

PANÍ KLABÍKOVÉ za darování mikulášské nadílky pro děti.

PANU OPAVOVI za darování trombónu.

PANU HLOUŠKOVI za darování pomůcek pro výtvarný obor ZUŠ.

RODINĚ ŠÁDKOVÝCH za finanční dar na nákup pomůcek pro ZUŠ.

RODINÁM KOVÁŘOVÝCH, GULYÁŠOVÝCH a SIGMUNDOVÝCH za věnování výtvarných prací pro dobročinnou dražbu na Zahajovacím plese obce Líbeznice 23. 11. 2019.

PANÍ PETŘE HAJSKÉ za fotografie z Noci kostelů 2019 a z vernisáže výstavy k 30 letům svobody a demokracie.

PANU PETERU SMÉKALOVI za obětavou výpomoc s ozvučením venkovních akcí.

PANÍ SIEBEROVÉ A PANÍ NOVÁKOVÉ za výpomoc v pěveckém sboru Líbezníček.

PANU ŘÁPKOVI, PANU SMÉKALOVI, PANÍ SIEBEROVÉ A PANU DUŠKOVI za poskytnutí fotografií z našich akcí pro účely prezentace školy.

PANÍ KLABÍKOVÉ za darování sladkých odměn pro děti.

MANŽELŮM HOLZBAUEROVÝM za darování kancelářských potřeb pro ZUŠ.

PANU PETRU DUŠKOVI za darování akordeonu, elektronických kláves a not pro výuku v hudebním oboru.