Aktuality

 

 

 

Přijímací zkoušky

Přihlašování k přijímacím zkouškám do ZUŠ Líbeznice pro školní rok 2020/2021 bylo ukončeno.

Přihlášení uchazeči do tanečního a výtvarného oboru obdrželi 3. 6. e-mailem pořadová čísla. Uchazeči o studium v hudebním oboru dostanou pořadová čísla při registraci ke zkoušce v den konání. Výsledky zkoušek a další pokyny pro rodiče přijatých žáků zveřejníme na tomto místě 15. 6. 2020.

Doplňující zápis do oborů, jejichž kapacita nebude naplněna, se uskuteční v září.

Ke zkoušce do hudebního oboru se s dítětem dostavte v pondělí 8. 6. 2020 v době mezi 14. a 18. hodinou do budovy školy - vchod ZUŠ.  Zde proběhne registrace ke zkoušce, všichni příchozí (uchazeči i jejich doprovod) u vstupu do ZUŠ odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění covid-19, které si můžete vytiskout zde.  Při registraci obdrží uchazeč pořadové číslo, pod nímž bude výsledek zkoušky zveřejněn 15. 6. 2020 na tomto webu. Následuje prozkoušení před odbornou komisí - s požadavky se můžete seznámit zde. Vstup do společných částí budovy je umožněn pouze v roušce, při výkonu zkoušky bude dodržena doporučená vzdálenost mezi osobami a uchazeči si roušku odloží. 

Ve výtvarném a tanečním oboru proběhne ověření talentu distančním způsobem. Termín odevzdání prací je do 8. 6. 2020. 

Požadavky ke zkouškám pro výtvarný obor čtěte zde.

Přímé odkazy na poslech pohádek:

https://www.youtube.com/watch?v=hOYnPFqjRVM&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=WTROoOxa4l0

Zájemci přihlášení do tanečního oboru byli kontaktováni paní učitelkou a zadané úkoly mohou odevzdávat do pondělí 8. 6. 2020.

Souhrnné informace o přijímání žáků do ZUŠ naleznete zde 

Upozornění

Z důvodu konání talentových zkoušek odpadá v pondělí 8. 6. 2020 výuka žáků hudebního oboru ZUŠ.

 

Inspirace pro zájemce o studium

Milí zájemci o studium v naší ZUŠ, vzhledem k tomu, že jsme kvůli uzavření školy neměli možnost představit Vám zblízka smyčcové nástroje, jejichž studium od září otevíráme, podívejte se na záznam vystoupení devíti violoncellistů z brněnské filharmonie. Hudba začíná v minutě 11:54.

 https://www.facebook.com/154653041240336/videos/531479574190649.

 

Noc kostelů

Noc kostelů se uskuteční v pátek 12. 6. 2020. Program Noci kostelů návštěvníkům nabídne kromě vystavení nově zrestaurovaného zvonu i komentované prohlídky, hru pro malé i větší děti na téma "Zvony, zvonky, zvonečky" a koncert komorního pěveckého sboru Camerata Praha. Přesnou podobu programu naleznete zde Věříme, že i letošní Noc kostelů bude provázet jedinečná atmosféra a těšíme se na Vaši účast.

 

Dárek maminkám - Galerie pro radost

Vážení rodiče, milí žáci,

po dvouměsíčním vyučování na dálku jsme zahájili prezenční výuku a jsme rádi, že se opět můžeme setkávat.

Děkuji všem, kteří průběh distanční výuky zdokumentovali a podělili se s námi o díla, která v tomto období vytvořili.

Pro tuto chvíli bych ráda vyslovila přání, aby Vás Fotogalerie pro radost a youtubová Videogalerie pro radost potěšíla a hlavně, aby již v budoucnu nebyl důvod ji rozšiřovat.

Jistě mě všichni tvůrci podpoří v myšlence věnovat tento soubor maminkám ke Dni matek.

Iva Štrynclová

 

 

 

 

Videa z našich akcí

Atmosféru našich akcí si můžete připomenout díky videům na našem YouTube kanále.

 

 

Rozvrh kolektivní výuky ve školním roce 2019/2020 najdete zde.

Soubory ke stažení