Kontakty

 

Ředitel školy: PhDr. František Grunt

Telefon: 283 981 085, 702 153 752 

grunt@zslibeznice.cz

 

Zástupkyně ředitele: Ing. Pavla Zarembová, Ph.D.

Telefon: 283 981 085, 724 755 149

zarembova@zslibeznice.cz

 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Iva Omachtová

Telefon: 283 981 085, 723 190 933

omachtova@zslibeznice.cz

 

Zástupce ředitele - Neorondel: Mgr. Martin Skalický

Telefon: 773 796 870

skalicky@zslibeznice.cz

 

Zástupkyně ředitele pro ZUŠ: Mgr. Iva Štrynclová

Telefon: 770 178 739

strynclova@zslibeznice.cz

 

Výchovný poradce školy, Metodik primární prevence: Mgr. Marta Dostálová

Telefon: 777 607 494

dostalova@zslibeznice.cz

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Havlíková

Telefon: 777 362 101 

havlikova@zslibeznice.cz

 

 

Psycholožka školy: Mgr. Vladimíra Kvapilová

Telefon: 737 277 863 

kvapilova@zslibeznice.cz

 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Věra Frühaufová

Telefon: 773 770 905

fruhaufova@zslibeznice.cz

 

ICT manažer: Jan Dadík

Telefon: 724 655 780

dadik@zslibeznice.cz

 

Koordinátorka DVPP: Jaroslava Škopková

dvpp@zslibeznice.cz

 

Vedoucí školní jídelnyMartina Krumpolcová

Telefon: 773 770 897

krumpolcova@zslibeznice.cz

 

Ekonom-účetní: Jarmila Nagyová

Telefon: 283 981 085

nagyova@zslibeznice.cz

 

Hospodářka školy: Hana Dolejšová

Telefon: 283 981 085, 778 760 863

dolejsova@zslibeznice.cz

 

Kancelář hl. budova

Telefon: 283 981 085

 

Administrativní pracovník: Ladislava Chalupová

Telefon: 777 459 325

chalupova@zslibeznice.cz

 

Administrativní pracovník: Pavla Hlaváčková

Telefon: 773 781 591

hlavackova@zslibeznice.cz

 

Sborovna hl. budova:

Telefon : 283 981 010

 

Sborovna neorondel:

Telefon: 770 142 339

 

Sborovna 3. patro:

770 142 329 

 

Sborovna rondel:

Telefon: 266 312 957

 

Datová schránka:

d4vmpdn