O škole

Úvodem

Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro žáky naší školy klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky (výuka v blocích, individuální přístup k žákům). V prvních třídách je uskutečňován plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, který je zajištěn osvědčenými formami výuky a optimálními prostorovými podmínkami. Všichni žáci naší školy se učí v příjemném prostředí, které je vybaveno moderním výškově stavitelným nábytkem a interaktivními tabulemi. Cílem je vytvoření přátelské tvůrčí atmosféry pro děti v úzké spolupráci školy a rodiny. Škola je pro rodiče otevřená, mohou se zúčastnit i výuky.

Historie školy

Historie pravidelné školní docházky v Líbeznících sahá do 19. století. Hlavní budova současné školy byla slavnostně otevřena 3. září 1956, v roce 2017 došlo k její přístavbě, kterou vzniklo alších 8 tříd. 

V roce 2015 byla otevřena budova Rondel, kde je 8 dalších tříd. V roce 2019 byla otevřena budova Neorodnelu s 20 třídami. 

Zaměření

Vyučování probíhá ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu „ Naučit se v životě si poradit „ Zaměření školy je všeobecné s profilovým důrazem na cizí jazyky, informatiku, výtvarnou a environmentální výchovu. Specifikem školy je základní umělecká škola, která je součástí základní školy. Rozvíjíme tak u žáků nadaných jejich talent. Ve svém programu se věnujeme, ale i žákům s nižším nadáním.  Od třetí třídy se žáci učí anglický jazyk, od sedmého ročníku je zařazen povinný druhý jazyk, na výběr je německý jazyk a francouzský jazyk.  Jazyky vyučujeme v moderní multimediální učebně. U žáků druhého stupně rozvíjíme informační gramotnost v předmětu Informační a komunikační technologie. Žákům jsou k dispozici dvě počítačové učebny na vysoké úrovni, s dostatečným počtem výkonných počítačů s dotekovým monitorem a rychlým připojením k internetu. Učebna má jazykovou laboratoř, dataprojektor a interaktivní tabuli. V rámci tělesné výchovy probíhají v prvním až třetím ročníku plavecké kurzy.  Specifickým cílem školy je výrazné ekologické zaměření, které provází všechny oblasti vzdělávání. Dále škola naplňuje cílený záměr rozvoje osobnostní a sociální výchovy, a to prostřednictvím rozšířené výuky výtvarné výchovy na prvním stupni.

Vybavení školy

Počítačové učebny

Keramická dílna

Jazyková učebna

Třídy s interaktivní tabulí

Multifunkční hřiště

Rozsáhlý  areál s herními prvky

Moderně vybavená školní kuchyně

Tělocvična

Základní umělecká škola

Školní jídelna

Školní družina