Erasmus

Akreditace ZŠ Líbeznice v programu ERASMUS 2021-2027

Číslo akreditace: 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000105349

Platnost: od 1.2.2023 do 31.8.2027

Pro období 2022-2027 se naší škole podařilo získat akreditaci v programu Erasmus, což nám zjednoduší celý proces předkládání grantových žádostí.
Akreditace je nový způsob přístupu k získávání grantů v rámci programu Erasmus+, který nám umožňuje podat zjednodušenou žádost o grant. Velkým plusem se fakt, že máme jistotu, že vždy dostaneme alespoň určitou část potřebných financí nebo až celou částku. 

Abychom byli úspěšní v akreditaci, museli jsme předložit  dlouhodobý Plán Erasmus+ pro následujících 5 let. V tomto plánu jsme představili naše zamýšlené aktivity, které chceme realizovat a jejich přínos pro rozvoj jak účastníků výjezdů, tak pro školu samotnou. 

Co je cílem Programu Erasmus+:

  • posílit evropskou dimenzi ve vzdělávání (inkluze, tolerance, evropská kultura, rozvoj profesních sítí v Evropě)
  • zlepšit kvalitu vzdělávání (profesní rozvoj, nové technologie, inovativní metody, jazykové kompetence, sdílení dobré praxe)
  • získat přehled v rámci evropského vzdělávacího prostoru (podpora mobilit, mezinárodní spolupráce, uznávání výsledků učení)