Základní škola

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex budov, umístěných na kraji obce v klidné zóně. Součástí objektu je velký pozemek.

1. Hlavní budova
2. Rondel
3. Neorondel

hlavní budově jsou umístěny třídy 4. ročníku  a třídy 2. stupně, dvě třídy skupinové integrace a třídy základní umělecké školy. Žáci uvedených tříd používají ke vstupu do školy hlavní vchod. 

Rondelu jsou umístěny třídy: IV. A, V.A, V.B, V.C, V.D, V.E, V.F a přípravná třída a jedno oddělení školní družiny.

V Neorondelu jsou umístěny třídy 1. až 3. ročníku a 20 oddělení školní družiny.

Název školyZákladní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Sídlo školyMěšická 322, 25065 Líbeznice
Ředitel školyPhDr. František Grunt
Zástupkyně řediteleIng. Pavla Zarembová, Ph.D.
Zástupkyně řediteleMgr. Iva Omachtová
Zástupce řediteleMgr. Martin Skalický
Zástupkyně ředitele pro ZUŠMgr. Iva Štrynclová
ICT KoordinátorJan Dadík
Zřizovatel školyObec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Typ školyPříspěvková organizace, plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm
00875911

 

Novinky

11.3.2022

Školní knihovna se čtenářským koutkem v líbeznickém Neorondelu, která je určena pro žáky 1.-3. ročníku, je založena na principu „Půjč si a vrať“, tedy na důvěře a poctivosti. Všechny knihy jsme získali darem na základě předloňské výzvy, na kterou reagovali nejen rodiče našich žáků, ale i veřejnost ve všech spádových obcích. V měsíci březnu bychom tuto knižní akci rádi zopakovali. Pokud tedy máte doma knížku, ze které vaše děti již vyrostly nebo která vás příliš nezaujala nebo byla nevhodným dárkem a nemá tedy čestné místo ve vaší domácí knihovně, tak ji velmi rádi v naší neorondelovské knihovně přivítáme. Stejně tak nás potěší knížky, o kterých se naopak domníváte, že by o nich měli vědět i další čtenáři.

10.3.2022

Líbeznická škola od pondělí 14. března nabízí i kurzy českého jazyka pro dospělé, kteří našli v Líbeznicích a okolních obcích útočiště před válkou. Kurz bude zaměřen na základy českého jazyka a bude probíhat dvakrát týdně, v pondělí od 14 do 16 hodin a ve středu od 16 do 17 hodin. Kurz bude probíhat na základní škole v Líbeznicích a povedou ho dobrovolně aprobovaní učitelé českého jazyka. Zájemci o kurz českého jazyka se mohou přihlásit na telefonním čísle 777 459 325 nebo e-mailu chalupova@zslibeznice.cz.

10.3.2022

V duchu hesla J. A. Komenského škola hrou se ve fyzice vzdělávají žákyně a žáci devátých ročníků, konkrétně v tomto případě 9.B. Třída si pod vedením paní učitelky Ireny Kodymové vyzkoušela elektronické stavebnice Boffin. Úkolem je sestavit funkční projekt, v tomto případě dům a správně zapojit všechny součástky, aby v domě fungovala elektřina, světlo, větrání. Stavebnice pomáhají dětem hravou formou pochopit základní fyzikální zákony a zasvětí je do tajů elektřiny a magnetismu.

7.3.2022

Olympiády na líbeznické škole pokračují, minulý týden proběhla olympiáda v anglickém jazyce. Účastnilo se jí neuvěřitelných 70 žáků a žákyň ze sedmých až devátých tříd. Všem děkujeme za účast. A gratulujeme vítězům v jednotlivých kategoriích, kteří postupují do okresního kola. Poděkování patří i všem učitelům pod vedením Viery Gichselové za organizaci. 

Kategorie IA – sedmé ročníky:
1. Petr Kojleev
2. Aramajis Martirosjan
3. Adéla Rousová

4.3.2022

V okresním kole soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, které se uskutečnilo ve dnech 1. - 2. 3. 2022 v Říčanech, naši školu reprezentovalo 13 žáků a všichni dosáhli skvělých úspěchů. Všem gratulujeme ke krásným výkonům a cenám, které získali. Poděkování patří i pedagogům Josefu Pospíšilovi, Gabriele Žižkové a Zlatě Vohryzkové.

Petr Lichnovský (trubka) - 1. cena s postupem do krajského kola

Matěj Opava (trombon) - 2. cena

Jakub Řápek (tuba) - 1. cena s postupem do krajského kola

Nela Rychtáriková (zobcová flétna) - 1. cena s postupem do krajského kola

Karolína Vlčková (zobcová flétna) - 1. cena s postupem do krajského kola

2.3.2022

Rádi bychom jako líbeznická škola pomohli ukrajinským dětem, které postupně přijíždějí do Líbeznic, případně spádových obcí tím, co umíme nejlépe, tedy výukou. Jsme schopni zajistit každodenní dopolední blok, kde se děti mohou společně potkat a absolvovat výuku základů češtiny, případně dalších předmětů dle potřeby a složení skupiny. Společně strávený čas mohou využít i ke hrám nebo pohybovým aktivitám.

Pokud víte o někom z řad ukrajinských dětí, které v Líbeznicích, případně okolních spádových obcí našly útočiště před válkou, dejte nám prosím vědět na info@zslibeznice.cz, případně telefon 777 459 325, ozveme se s podrobnostmi.

23.2.2022

V úterý 22. 2. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže Poetické setkání, kterého se zúčastnili vítězové  tříd I. stupně. Hojné zastoupení měla zvláště 2. kategorie - žáci 4. a 5. tříd. Bylo to příjemné sváteční odpoledne plné pěkných básní, které si užili žáci i paní učitelky. Vítězové postupují do obvodního kola, které se bude konat začátkem března.

18.2.2022

Skvělého úspěchu dosáhli žákyně a žáci líbeznické základní školy v projektu a soutěži Příběhy našich sousedů, které organizuje společnost Post Bellum. Dva líbeznické týmy obsadily první a druhé místo v konkurenci 12 dalších projektů ze Středního Polabí. Cílem týmového projektu je najít vhodného pamětníka a vyzpovídat ho, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Vrcholem projektu je potom prezentace před publikem a soutěž mezi ostatními týmy o nejlépe zpracovaný příběh. 

28.1.2022

Tento týden vyšlo první číslo školního časopisu Ať se ví! v letošním školním roce. Na 24 stránkách se žáci, rodiče i učitelé mohou dočíst, co se v prvním pololetí ve škole událo, co se povedlo, jaký je celoroční školní projekt. Místo je věnováno i dění ve družině a ZUŠce. Nechybí ani slovo psycholožky nebo medailon šikovných žákyň. Časopis dostali nebo v pondělí dostanou všichni žáci školy. Časopis je také k dostání na recepcích jednotlivých budov.

20.1.2022

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazuwww.nntb.cz/s/d0385e8

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

Stránky