Základní škola

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex budov, umístěných na kraji obce v klidné zóně. Součástí objektu je velký pozemek.

1. Hlavní budova
2. Rondel
3. Neorondel

hlavní budově jsou umístěny třídy 4. ročníku  a třídy 2. stupně, dvě třídy skupinové integrace a třídy základní umělecké školy. Žáci uvedených tříd používají ke vstupu do školy hlavní vchod. 

Rondelu jsou umístěny třídy: IV. A, V.A, V.B, V.C, V.D, V.E, V.F a přípravná třída a jedno oddělení školní družiny.

V Neorondelu jsou umístěny třídy 1. až 3. ročníku a 20 oddělení školní družiny.

Název školyZákladní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Sídlo školyMěšická 322, 25065 Líbeznice
Ředitel školyPhDr. František Grunt
Zástupkyně řediteleIng. Pavla Zarembová, Ph.D.
Zástupkyně řediteleMgr. Iva Omachtová
Zástupce řediteleMgr. Martin Skalický
Zástupkyně ředitele pro ZUŠMgr. Iva Štrynclová
ICT KoordinátorJan Dadík
Zřizovatel školyObec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Typ školyPříspěvková organizace, plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm
00875911

 

Novinky

9.12.2022

V úterý 6. 12. se v základní umělecké škole uskutečnil tradiční Mikulášský koncert, na kterém vystoupilo téměř 30 žáků hudebního oboru. Bohatý program vyvrcholil pásmem chodských koled, které na dudy jako host doprovodil pan Václav Dufek. Děkujeme paní učitelce Nadě Novotné, která tuto milou návštěvu pozvala a všem žákům i vyučujícím, kteří program připravili.

Fotografie ze slavnostního večera si můžete prohlédnout v naší galerii: https://www.zslibeznice.cz/.../mikulassky-koncert-6-12-2022

7.12.2022

Na lednový lyžařský kurz se sedmáky hledáme instruktora. Podmínkou je absolvování kurzu pro lyžařské instruktory. Termín kurzu je 14. - 21. ledna 2023, kurz se uskuteční na Zadově. Případní zájemci hlaste se prosím u paní zástupkyně Pavly Zarembové na čísle 724 755 149 nebo e-mailu zarembova@zslibeznice.cz.

5.12.2022

Dnes jsme měli školu plnou Mikulášů, andělů a čertů. Deváťáci si pro své spolužáky všech ročníků připravili mikulášskou nadílku a také se pro ně krásně nastrojili. Všichni si neobvyklé dopoledne užili. Děkujeme všem, dětem i vyučujícím, kteří se na akci podíleli. Obrázky z povedené akce v galerii u tohoto článku. 

22.11.2022

Stále hledáme asistetky pedagoga, aktuálně 3 kolegyně. 

16.11.2022

Pěvecké sbory líbeznické ZUŠ se pod vedením paní sbormistryně Veroniky Dvořáčkové Žofákové a pana dirigenta Petera Smékala podílely na záznamu Truvérské mše Petra Ebena. Po loňském nastudování a provedení v rámci Svatomartinských oslav v Líbeznicích se podařilo zrealizovat natáčení této oblíbené skladby v instrumentaci pro sbor a orchestr. Děkujeme všem účastníkům za dobrou práci a těšíme se na nahrávku.

11.11.2022

V rámci celoročního projektu “Rok se zvířaty” se družina líbeznické školy stala adoptivním rodičem zvířátek ze Zoologické zahrady v Praze. Akce byla dobrovolná, proto nás velice potěšilo, že se zapojila nejen většina dětí, ale i paní vychovatelek. Vybrané finanční příspěvky byly vyšší, než jsme předpokládali, proto jsme mohli adoptovat hned čtyři zvířátka. Náklady na péči a krmení jsme tak poskytli Lemurovi kata, Surikatě, Tučňákovi Humboldtovému a Krasce jávské. Děti se z průběžných prezentací a vyprávění dozvídají mnoho zajímavosti o životě těchto zvířat i o způsobu chovu v pražské ZOO v jednotlivých ročních obdobích. Všichni se už těšíme na jaro, až naše adoptovaná zvířátka navštívíme a uvidíme naživo. Všem dárcům moc děkujeme.

8.11.2022

Na přátelskou návštěvu líbeznické školy dnes zavítal školský ombudsman pan Ladislav Hrzal. Během dvou besed se žáky devátých, osmých a sedmých tříd seznámil děti s prací školského ombudsmana, nejzajímavějšími kauzami, které řešil nebo způsoby jejich řešení. Došlo i na odpovědi na mnohé dotazy žáků. Ladislav Hrzal ještě již 30 let organizuje soutěž o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, informoval tedy děti i o možnosti přihlásit někoho z líbeznických učitelů do této ankety. Děkujeme za milou a zajímavou návštěvu.

7.11.2022

Naplno se na škole rozjely i zájmové kroužky, kromě sportovních nabízíme například i nově šachový kroužek a oblíbené kroužky jsou keramika a šikovné ruce. V novém školním roce začaly ve dvou kurzech keramiky pracovat nadšené děti, které se vždy s chutí pouštějí do tvorby. A tak pod jejích šikovnými ručkami vznikají krásné výrobky. V rámci podzimu si nejmladší děti naší školy vytvořily jablíčka, dýně, houby a misky v pestrých tvarech listů. Kroužek Šikovné ruce pokračuje i v tomto školním roce. Nejdříve děti vyráběly závěs z korálků, pak roztomilé "skvišíky" z balónků a mouky a posledním výrobkem jsou krásně barevné lapače snů z připravených výřezů. "Šikulky" si práci v kroužku užívají a tak o nich určitě ještě uslyšíme.

7.11.2022

Tento týden začíná v Základní umělecké škole výuka hudebního oboru v rámci nově otevírané Akademie pro seniory, kterou provozuje ve spolupráci s obcí Líbeznice. Zatím máme dva zájemce o hru na kytaru, kterým se bude věnovat v dopoledních hodinách pan učitel Petr Šťastný.

26.10.2022

Hledáme kolegyně nebo kolegy, kteří nám ve škole pomohou s úklidem. Nabízíme práci na plný nebo částečný úvazek při úklidu školy a školní jídelny. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 778 760 863 nebo e-mailu info@zslibeznice.cz.

Stránky