Usnesení vlády č.1

Vážení rodiče, žáci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinnosti od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí následující:

 • u 1. stupně základních škol a přípravné třídy základní škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv - výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění kromě plaveckého výcviku - od pátku 9.10.2020 pozastaven v 2. ročníku)
 • u školní jídelny a družiny se stávající režim nemění
 • u 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, která se nevztahuje na třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání)
 • u 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka následovně:
  • v týdnu od 12. října do 16. října 2020 třídy VI.A,C,E, VII.A,C , VIII.A,C a IX.A,C navštěvují školu, učí se podle rozvrhu
  • třídy VI.B, D, VII.B, VIII.B, IX.B mají distanční výuku, přítomnost těchto žáků ve škole není povolena
  • v týdnu od 19. října do 23. října 2020 třídy VI.B,D, VII.B, VIII.B a IX.B navštěvují školu, učí se podle rozvrhu
  • třídy VI.A,C,E, VII.A,C, VIII.A,C a IX.A,C mají distanční výuku, přítomnost těchto žáků ve škole není povolena
 • 26. a 27. října 2020 přítomnost všech žáků ve škole je zakázána, MŠMT vyhlašuje dny volna, které navážou na podzimní prázdniny
  • provoz školní jídelny a družiny bude v těchto dnech přerušen

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Vedení školy