8.4. exkurze – Po stopách pravěkých zvířat – Skryje

Na tento den se těšily obě třídy devátých ročníků. Jelo se do Skryjí, oblasti zvané Barrandien. Prohledat terén a nalézt kus historie – trilobita byl úkol nelehký. Zachoval se po nich bohatý paleontologický materiál, doufali jsme alespoň v minimální úspěch. Nejprve jsme navštívili místní muzeum, které nás nalákalo svými úlovky. Každý žák plnil a hledal zde odpovědi na otázky z pracovního listu. Povinou výbavou každého žáka bylo kladívko,, kterým jsme ťukali  a ťukali, hledali a hledali. I přesto, že jedna žákyně vezla hliníkovou paličku na maso na místo kladívkaJ,  téměř každý žák si vezl domů alespoň část historického trilobita.

Fotogalerie