Veletrh líbeznického vzdělávání

Sobotní odpoledne 8. února patřilo premiéře Veletrhu vzdělávání, kterého se zúčastnila i naše základní škola. Návštěvníci si mohli prostřednictvím projekce prohlédnout prostory všech tří pavilónů školy. Pod vedením vyučujících 1. stupně si mladší děti zahrály na školu a poznaly, jak to bude u zápisu vypadat. Svou zručnost a kreativitu si také mohly vyzkoušet ve výtvarné dílně s pomocí vychovatelek školní družiny. Ostatní návštěvníci si vybírali z různorodých interaktivních aktivit, které připravili vyučující přírodovědných předmětů. Celé sobotní odpoledne se neslo v příjemné atmosféře. Poděkování patří všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě aktivit a reprezentaci školy. Děkujeme i žákům 8. ročníku, kteří pomohli s praktickými ukázkami chemických pokusů. 

Fotogalerie