Sdružení rodičů

Při Základní škole a Základní umšlecká škola Líbeznice existuje již řadu let sdružení rodičů,  které pomáhá vedení školy předávat rodičům důležité informace.  Ředitelství  školy se schází se zástupci rodičů vždy před třídními schůzkami, aby nové a důležité informace, odpovědi na případné dotazy a náměty byly včas předány  rodičům ve  všech třídách.

Děkujeme rodičům - zástupcům jednotlivých tříd za jejich spolupráci. (seznam jednotlivých rodičů – viz informace ve škole )

Veliký dík patří sdružení rodičů za každoroční sbírku – finanční rodičovský příspěvek. Podporu a souhlas s touto dobrovolnou činností mají i od Školské rady, kterou zřizuje Obec Líbeznice.

Chtěli bychom poděkovat i  ostatním rodičům, kteří se zapojili a pomáhají tak škole zajistit odměny za úspěšnou reprezentaci školy při kulturních a sportovních akcích.  Pomáhají i při nákupu materiálně technických prostředků za účelem úspěšného rozvoje činnosti školy.

Všechny získané   prostředky jsou účetně evidovány, možnost k nahlédnutí v ředitelně školy.

Schůzky se zástupci rodičů se konají v počítačové učebně (1. patro), vždy od 17:00.

 

          

                                                                             Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka školy