Zdravotní opatření

Vážení rodiče,

vzhledem ke zdravotním komplikacím, které se u některých žáků od pondělí 25. 5. 2020 v líbeznické škole objevují – zejména zvýšená teplota, bolest hlavy, pálení v krku, zvracení, pokašlávání apod., si vás v souladu s bezpečnostními a organizačními pokyny a nařízeními MŠMT a KHS dovolujeme informovat o těchto zdravotních opatřeních:

Žák, u kterého bude v průběhu prezenční výuky zjištěna zvýšená teplota /nad 37°C/, popř. se u něho budou projevovat i jiné zdravotní komplikace, bude ze svojí třídy umístěn do tzv. Covid místnosti. Zároveň budou o této skutečnosti ihned informováni rodiče s tím, aby si žáka v co nejkratší době ve škole vyzvedli.

 

Opětovně může být žák zařazen do školního vzdělávání jen na základě lékařské zprávy, kterou vystaví jeho dětský lékař. Bez tohoto dokumentu nebude žák v dalších dnech do objektu školy vpuštěn.

 

Vážení rodiče, vzhledem k množství žáků, kteří se přihlásili k prezenční výuce v líbeznické škole, věříme, že toto opatření přijmete s pochopením. Snažíme se o maximální bezpečnost vašich dětí.

 

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy