Uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství (aktualizováno)

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si vás informovat, že na základě rozhodnutí MŠMT v souladu s uvolňováním mimořádných opatření v oblasti školství, otevřeme líbeznickou školu v následujícím harmonogramu:

Dne 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků /dobrovolná účast za účelem přípravy na přijímací zkoušky/.

Dne 25. 5. 2020 pro žáky prvního stupně /dobrovolná účast/.

Dne 3. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT dokument, který se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníků ve škole. Tento dokument nyní ve spolupráci se zřizovatelem zpracováváme a upravujeme pro podmínky naší školy. Budou v něm popsána všechna pravidla a opatření, za kterých se budou moci žáci naší školy v budovách školy a v přilehlém areálu pohybovat. Předpokládané zveřejnění tohoto materiálu je 5. 5. 2020.

Rodičům žáků 9. ročníků předají informace třídní učitelé po mimořádné poradě v úterý dne 5. 5. 2020.

Rodiče žáků z 9. ročníků prosíme, aby třídním učitelům potvrdili zájem o zařazení do školních skupin nejpozději do 7. 5. 2020.

Děkujeme vám za spolupráci.

Vedení školy