KROUŽKY ŽIVÉ ANGLIČTINY V ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE

  • Od konce září opět v odpoledních hodinách krátce po vyučování v ZŠ a ZUŠ Líbeznice
  • Žáci jsou rozděleni do menších skupin dle ročníků
  • Žáky 1. – 3. ročníků vyzvedne lektor ze družiny a po angličtině je přivede zpět
  • Procvičování a upevňování učiva ZŠ zábavnou formou
  • Kroužky zároveň slouží jako příprava na renomované Cambridge testy, které je možno skládat přímo u nás ve škole
  • Přihlášení do kroužku a další informace www.zivaanglictina.cz, pavla.zarembova@gmail.com, tel.: 724755149