Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit, že v pondělí 11. května 2020 se po 61 dnech otevře líbeznická škola pro žáky 9. ročníků. A v pondělí 25. května 2020 v ní můžeme přivítat i všech 751 žáků 1. stupně. Bereme to jako příslib lepších dnů a naději toho, že svět se v České republice vrací k běžnému životu.

Vážení rodiče, po celou dobu tohoto zvláštního koronavirového stavu jsme si uvědomovali náročnost a složitost tohoto období pro vás, vaše děti, ale i všechny rodinné příslušníky. Dovolte, abychom vám poděkovali za vaši snahu a podporu vašich dětí nejen při distanční výuce. Bylo velmi příjemné, že jsme se dokázali i na dálku nejenom vzdělávat, ale společně sdílet i životní příběhy. A velmi si ceníme toho, že společně jsme to opravdu dokázali.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření nastává nyní další část tohoto nestandardního školního roku. Na základě rozhodnutí a pokynů MŠMT jsme připravili „Organizační a provozní pokyny pro žáky a zaměstnance v době od 11.5. do 30 6. 2020“. Dokument jsme přizpůsobili podmínkám líbeznické školy a v příloze Bakalářů vám ho předkládáme. Prosíme, abyste se s ním pečlivě seznámili. V případě nejasností nebo potřeby doplnění informací jsou vám k dispozici třídní učitelé, popř. samozřejmě vedení školy. Na vaše děti, naše žáky, se všichni v líbeznické škole velmi těšíme.

Předkládaný dokument je platný od 11.5. 2020. Je však možné, že v souvislosti s aktuálními informacemi bude na základě informací MŠMT doplněn a novelizován. O všem budete samozřejmě ihned informování. Sledujte tedy, prosím, internetové stránky školy a Bakaláře.

Vážení rodiče, věříme, že společně zvládneme závěr tohoto školního roku nejen organizačně, ale i rozumně a lidsky.

Děkujeme vám za spolupráci.

Vedení školy

Soubory ke stažení