Informace k zápisovým lístkům (pro žáky 5. a 7. ročníků)

  • Zápisový lístek je úřední listina pod identifikačním číslem, zákonný zástupce žáka musí podepsat převzetí
  • V případě ztráty musí zákonný zástupce dítěte napsat žádost ředitelce školy o vydání duplikátu
  • Zápisový lístek bude potvrzen základní školou a musí být odevzdán na střední školu/víceleté gymnázium s vyplněnou první tabulkou, druhá tabulka zápisového lístku slouží pouze pro odvolání. Pokud bude žák přijat na odvolání, může si uplatněný zápisový lístek v jedné střední škole vyzvednout, vyplnit druhou tabulku a odnést na školu druhou. V žádném jiném případě zápisový lístek nejde znovu uplatnit
  • Termíny k vyzvednutí zápisových lístků (5. a 7. ročník) jsou ve středu 17.6.2020 mezi 7:00 a 10:00 a ve čtvrtek 18.6.2020 mezi 14:00 a 16:00

Přejeme vašim dětem hodně úspěchů při skládání přijímací zkoušky!

Vaše ŠPP