COVID 19 - ROUŠKY

Vážení rodiče,

na základě zhoršující se epidemiologické situace nařídilo MŠMT ve spolupráci s KHS s účinností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy mimo třídy. Prosíme, abyste vaše děti s touto skutečností seznámili a poučili je o nutnosti dodržování tohoto opatření. Zároveň vás žádáme, abyste děti vybavili do školy dostatečným počtem roušek pro jejich případné znečištění nebo ztrátu.

O situaci vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

​​​​​​